Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Печалбите оцеляха и след проверките на активите

В годината на прегледите на активите печалбата на небанковия финансов сектор се е увеличила. Това се вижда от годишните финансови отчети за 2016 г. на застрахователните и пенсионноосигурителните дружества, които са представили в Националния статистически институт. 

През изминалата година 54-те лицензирани застрахователни компании у нас са отчели положителен финансов резултат от дейността си в размер на 72 млн. лева. В животозастраховането е реализирана печалба от 32 млн. лв., а в общото застраховане - от 40 млн. лева. За сравнение, през 2015-а секторът отчете по-скромна печалба от 44 млн. лв. - съответно по 21 млн. лв. за животозастрахователните компании и 23 млн. лв. за общозастрахователните. Освен печалбите през годината съществен ръст бележат и активите на дружествата. В края на периода средствата на застрахователите достигат 4.3 млрд. лв. при 3.9 млрд. лв. година по-рано.

От данните на националната статистика можем да отсъдим, че проверките на активите са се отразили положително и на резултатите на пенсионноосигурителните компании. В края на годината печалбата на 9-те пенсионноосигурителни дружества е набъбнала до 59 млн. лева. Година по-рано сумата беше 48 млн. лева. И активите на компаниите за същата година са се увеличили - от 287 млн. в края на 2015-а на 349 млн. лева.

Отчетът за дейността през 2016-а на всичките 27 лицензирани пенсионни фонда, от които 18 се занимават със задължителното пенсионно осигуряване (девет универсални и девет професионални) и девет доброволни също свидетелства за доброто представяне на сектора. В края на годината активите на пенсионните фондове възлизат на 10.8 млрд. лв., а инвестициите им на 9.4 млрд. лева. Сумите са с по около милиард по-високи от реализираните през 2015-а. Тогава активите на фондовете бяха 9.3 млрд. лв., а инвестициите им 8.5 млрд. лева. 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във