Банкеръ Daily

Финансов дневник

Печалбата на "Райфайзен Банк Интернешънъл" намалява

Резултатите на банковата група за първите девет месеца на годината

"Райфайзен Банк Интернешънъл" АГ (РБИ) отчита печалба преди данъци от 502 млн. евро за първите девет месеца на 2014 г., което представлява спад от 28% или 194 млн. евро на годишна база, показват последните резултати на банковата група. Отчетният период бе доминиран от геополитическо напрежение в Украйна и нови трудности за банковия сектор в Унгария.

Печалбата след данъци намаля с 44% на годишна база и възлезе на 259 млн. евро. Печалбата от миноритарни участия спадна с 16 млн. евро до минус 34 млн. евро. В резултат на това, консолидираната печалба възлиза на 225 млн. евро.

Поради увеличението на капитала, осъществено в началото на 2014 г., средният брой на акциите през отчетния период нараства до 282.7 млн. (същия период на миналата година: 194.9 млн.). В резултат на това, печалбата на акция възлиза на  0.42 евро в сравнение с 1.34 евро през същия период на миналата година.

Оперативните приходи намаляват с 3% или 130 млн. евро на годишна база и възлизат на 4.137 млн. евро.

За деветте месеца на 2014 г. нетният лихвен приход  се увеличава с 4% или 117 млн. евро на годишна база и достига 2,894 млн. евро.

Общите административни разходи отчетат спад от 6% или 135 млн. евро на годишна база до 2,295 млн. евро.  Показателят разходи спрямо приходи се подобрява с 1.5 процентни пункта до 55.5%.

В сравнение със същия период на миналата година нетните провизии се увеличиха с общо 35% или 283 млн. евро и възлязоха на 1,083 млн. евро. Това се дължи най-вече на ръста от 272 млн. евро при индивидуалните провизии, от които 227 млн. евро идват от Украйна. Нетните портфейлни провизии се увеличиха с 4 млн. евро до 32 млн. евро. Това доведе до по-нисък приход (7 млн. евро по-малко) от продажбата на необслужвани заеми.

През отчетния период показателят необслужвани кредити нарасна с  0.4 процентни пункта до 11.1% в сравнение с края на 2013 г. Необслужваните кредити се покриват от провизии в размер на 6,018 млн. евро, като по този начин показателят покритие на необслужваните кредити възлезе на 65.4% спрямо 63.1% към края на 2013г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във