Банкеръ Daily

Финансов дневник

Печалбата на ПИБ за полугодието расте до 45.447 млн. лева

Общият брой на клоновете и офисите на "Първа инвестиционна банка" в България е 154, като те отразяват придържането към политиката за синергия и поддържане на оптимална ефективност на клоновата мрежа на банката.

Нетната печалба на ТБ "Първа инвестиционна банка" АД - София за първите шест месеца на тази година възлиза на 45.447 млн. лв., което е с 4.845 млн. лв. повече спрямо същия период на 2017-а. Това показват числата в счетоводния й баланс в края на юни.

Общите приходи от банкови операции на ПИБ за този период са на стойност 181.378 млн. лева. Най-голям принос за този резултат имат нетният лихвен доход на кредитната институция, който е в размер на 121.443 млн. лв., и нетният доход от такси и комисиони - общо 46.229 млн. лева. 

Активите на финансовата институция към края на юни достигнаха 8.871 млрд. лв., като ръстът за шестмесечието е от 228 млн. лв. и по този начин "Първа инвестиционна банка" АД запазва мястото си сред водещите кредитни институции в българската банкова система.

Депозитите от други клиенти от началото на годината са нараснали с 260 млн. лв. и са в размер на 7.598 млрд. лв. и по този показател отново банката затвърждава позицията си в първите кредитни институции в страната.

Счетоводният собствен капитал на ПИБ към края на първото полугодие на 2018 г. възлиза на 870 млн. лева.

Вземанията от клиенти по балансова стойност са в размер на 5.189 млрд. лв., а те нарастват за първите шест месеца със 171 млн. лева. През тази година, както и през 2017-а, ПИБ не е разпределяла дивидент за своите акционери. Печалбите са били внесени в резервите на дружеството. 

Към 30 юни общият брой на клоновете и офисите на "Първа инвестиционна банка" АД в България е 154, като те отразяват придържането към политиката за синергия и поддържане на оптимална ефективност на клоновата мрежа на банката.

"Първа инвестиционна банка" АД е публично дружество, част от чиято основна дейност е публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставянето на кредити или друго финансиране. В този смисъл за периода до 30 юни 2018 г. не са настъпили събития извън обичайната дейност на Банката.

Към края на юни акционерният капитал на ПИБ е в размер на 110 млн. лв., разпределен в същия брой акции. Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев са най-големите акционери, като си поделят по 42.50% от книжата с право на глас. Останалите 15% от акциите на ПИБ се търгуват на "Българска фондова борса" АД, а дружеството е част от основния индекс SOFIX.

От членовете на управителния съвет акции на ПИБ имат Неделчо Неделчев, който е и главен изпълнителен директор на банката - 350 броя, Чавдар Златев (изпълнителен директор) - 523 акции, и Надя Кошинска, член на УС - 234 броя.

Facebook logo
Бъдете с нас и във