Банкеръ Daily

Финансов дневник

Печалбата на ЦКБ расте с 5.48% до 21.39 млн. лева в края на юни

Печалбата на „Централна кооперативна банка“ АД в края на второто тримесечие е  в размер на 21.39 млн. лева и е с 5.48% по-висока спрямо година по-рано, четем в междинния финансов отчет на кредитната институция.

Балансовата стойност на активите на ЦКБ расте с 8.79% на годишна база до 7.46 млрд. лева. Банката поддържа стабилно развитие, като към края на юни заема 7 място в класацията на БНБ за търговските банки у нас по този показател.

В края на второто тримечесие предоставените кредити и аванси на клиенти от ЦКБ възлизат на 3.05 млрд. лева. Размерът им при това нараства с 12.78% спрямо същия период година по-рано.

В края на юни задълженията към другите депозанти заемат 98% от общите задължения на банката. Тяхната стойност е в размер на 6.72 млрд. лева. Нарастването на тези задължения в сравнение със същия период година по-рано е с 9.73 на сто.

През второто тримесечие на тази година ЦКБ не е начислявала или изплащала дивидент на своите акционери.

Потенциални негативни ефекти за дейността на банката биха настъпили, ако военните действия в Украйна не се прекратят бързо и икономиките навлязат в процес на рецесия до края на 2022 година.

Основен акционер в банката е "Химимпорт" АД, който пряко и чрез други свързани с него фирми, контролира кредитната институция. Към кра яна второто тримесечие членовете на Управителния и Надзорния съвет на ЦКБ не са притежавали акции на банката, която управляват.

Акциите на "Централна кооперативна банка" през тази година се търгуват при стабилно повишаващи се цени. От януари насам те лъкатушат по ценовата стълбица, но все нагоре, и на 2 август струват по 1.70 лева за един брой. А по този начин инвеститорите оценяват ЦКБ на 216 120 949 лева. 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във