Банкеръ Daily

Финансов дневник

Печалбата на банките се свива с над 43% до 866 млн. лева

Печалбата на банковата система за единадесетте месеца на 2020 г. възлиза на 866 млн. лева, но намалява с 663 млн. лв. (43.4%) спрямо същия период на 2019 година. Това показва последния доклад на БНБ за състоянието на банките за тази година, който обаче отразява данните към края на ноември. Статистиката потвърждава продължаващото нарастване на разходите за обезценка на финансови активи. В края на ноември 2020 г. те са 771 млн. лв. при 419 млн. лв. година по-рано.

Отсрочените кредити

По Реда за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества – финансови институции, към 30 ноември 2020 г. са подадени общо 105 081 искания с брутна балансова стойност на задълженията 9.257 млрд. лева. Одобрени са кредити с брутен размер 8.223 млрд. лева. Предприятията са внесли 12 960 искания за 7.329 млрд. лв., от които одобрените към края на ноември са 11 495 броя за 6.533 млрд. лв. Домакинствата са подали 92 121 искания за отсрочване на задължения на стойност 1.928 млрд. лв., от които одобрените към края на ноември са 74 689 броя за 1.690 млн. лв.

Спрямо 31 октомври 2020 г. общият брой на одобрените искания от предприятия и домакинства е намалял с 2264, а брутният размер на одобрените задължения, обект на частния мораториум, спада с 311 млн. лева. "Намалението се дължи на доброволно отказалите се кредитополучатели, първоначално подали молба за ползване на възможностите на мораториума, и на онези, за които гратисният период по мораториума е изтекъл към отчетната дата", уточняват от БНБ.

Стабилни показатели за капитал и ликвидност

Балансовото число на банковата система на месечна база се увеличава с 1.4 млрд. лв. (1.2%) и в края на ноември е 120.6 млрд. лв. Нарастват привлечените депозити и кредитите и авансите. Дяловете в активите на парите, паричните салда при централни банки и другите депозити на виждане, на портфейлите с ценни книжа и на кредитите и авансите в края на ноември са съответно 17.5%, 14.8% и 63.0%, като спрямо предходния месец остават без съществена промяна.

Ликвидният буфер и нетните изходящи ликвидни потоци към 30 ноември 2020 г. са съответно 30.9 млрд. лв. и 10.4 млрд. лв. Ликвидният буфер нараства през месеца с 2.4% (713 млн. лв.), а нетните изходящи ликвидни потоци намаляват с 1.9% (201 млн. лв.). Отношението на ликвидно покритие в края на ноември е 296.2% (при 283.9% в края на октомври).

Собственият капитал в баланса на банковата система в края на ноември възлиза на 15.3 млрд. лв. и е със 100 млн. лв. (0.7%) повече спрямо края на октомври. През месеца се увеличават натрупаният друг всеобхватен доход и печалбата.

Заеми и влогове

Брутните кредити и аванси се увеличават с 1.4% (1.1 млрд. лв.) до 79.8 млрд. лв. Вземанията от кредитни институции нарастват с 5.8% (555 млн. лв.) до 10.2 млрд. лв. Брутният кредитен портфейл на банковата система се увеличава през месеца с 0.7% (512 млн. лв.) до 69.6 млрд. лв. Кредитите за домакинства нарастват с 0.6% (162 млн. лв.), за нефинансови предприятия – с 1.0% (390 млн. лв.), а за сектор държавно управление – с 1.3% (14 млн. лв.). Кредитите за други финансови предприятия намаляват с 1.1% (54 млн. лв.). Депозитите в банковата система отчитат месечно нарастване с 1.2% (1.2 млрд. лв.) до 102.3 млрд. лв.

Депозитите на домакинства се увеличават с 0.8% (456 млн. лв.), а тези на нефинансови предприятия – с 2.2% (668 млн. лв.). Увеличават се също депозитите на други финансови предприятия (с 2.8%, 100 млн. лв.) и на кредитни институции (с 1.1%, 43 млн. лв.). Намаляват депозитите на сектор държавно управление (с 3.4%, 89 млн. лв.).

Трудната година

Имаше много изпитания, но българската банкова система остана стабилна, заяви преди ден председателят на Асоциацията на банките в България.

"Годината беше трудна, имаше много изпитания - трябваше да бъдат разсрочени 103 000 кредита и паралелно с това трябваше да се работи и да се отпускат нови и да се обслужват новите клиенти. Натоварването беше двойно, хората останаха на първа линия през цялото време. Въпреки това банковата системата остана стабилна, за разлика от банковата рецесия през 2008 г., когато банките допринесоха да има по-голям шок и сътресение в икономиката на света", обясни Петър Андронов.

Според него днес банките имат всички шансове да са част от решението на проблема. По думите му банките нямат друг сценарий с техните клиенти, освен да се опитат заедно да преминат през кризата, като им дадат по-голяма възможност.

Андронов потвърди, че „надзорът на банките продължава нормално“, както и че икономиката има солидни макропараметри.

Facebook logo
Бъдете с нас и във