Банкеръ Daily

Финансов дневник

Печалбата на банките се стопи с 26% само за три месеца

Асоциацията на банките в България (АББ) публикува тримесечния информационен материал с основни акценти върху икономиката и банковия сектор на България през второто тримесечие на 2020г. 

Въпреки че българската икономика забавя своя растеж до 2,4% на годишна база през първото тримесечие на 2020г., ниската външна задлъжнялост и натрупаните финансови буфери я поставят в добри първоначални условия преди пандемията, свързана с разпространението на COVID-19, се казва в доклада. 

За второто тримесечие на 2020г. банковият сектор отчита нетна печалба в размер на 219 млн. лв., което представлява спад от 26% на тримесечна база. Влияние върху финансовия резултат оказват забавянето на кредитната активност, по-ниските приходи от такси и комисиони, ниските лихвени проценти, извършените разходи за обезценка, управлението на разходите за дейността и качеството на кредитния портфейл, както и някои еднократни ефекти, уточняват експертите от банковата общност. 

Те отчитат, че средните лихвени проценти по новодоговорените кредити и срочни депозити задържат достигнатите ниски стойности

Лихвите

През второто и третото тримесечие на 2020г. БНБ очаква лихвените проценти по депозитите да останат на достигнатите ниски нива, като основни фактори за това ще бъдат високата ликвидност в банковата система и предвижданото по-нататъшно. увеличаване на депозитите на резидентите в среда на повишена несигурност.

Същевременно, БНБ допуска, че лихвените проценти по новоотпуснатите кредити на домакинства и нефинансови предприятия могат да се повишат. Статистиката на БНБ показва, че през второто тримесечие на 2020г. средните лихвени проценти по новодоговорените потребителски и фирмени кредити и срочни депозити бележат минимални понижения спрямо предходното тримесечие, на фона на достигнатите ниски стойности.

Средният лихвен процент по потребителските кредити в левове към края на юни 2020г. се понижава до 7,6%, спрямо 7,66% в края на първото тримесечие на 2020г. Лихвените проценти по потребителските кредити в евро към края на юни 2020г. спадат до 3,36%, в сравнение с 4,43% три месеца по-рано. В края на второто тримесечие на 2020г. средният лихвен процент по жилищните кредити в левове остава без промяна при 2,91%, в сравнение с края на първото тримесечие на годината. За същия период средният лихвен процент по жилищните кредити в евро се повишава минимално до 3,53% от 3,48%

В края на второто тримесечие на 2020г. средният лихвен процент по депозити с договорен матуритет за нефинансови предприятия в левове намалява до -0,05% от 0,02%, колкото беше към 31 март 2020г. По депозитите с договорен матуритет за нефинансови предприятия в евро паричната статистика на БНБ отчита средна стойност от 0,01% в края на юни 2020г. спрямо -0,03% в края на март 2020г. Към края на юни 2020г. при новите депозити с договорен матуритет в левове за домакинства има спад на лихвените проценти на тримесечна база до 0,10% от 0,12% към края на март 2020г. По новодоговорените депозити в евро има понижение до 0,09% от 0,10% спрямо края на първото тримесечие на 2020г

Facebook logo
Бъдете с нас и във