Банкеръ Daily

Финансов дневник

Печалбата на банките расте с близо 30% до 889 млн. лева

Към 31 август 2021 г. печалбата на банковата система е 889 млн. лв., или с 204 млн. лв. (29.7%) повече спрямо отчетената за осемте месеца на 2020 г., отчете Българската народна банка. За месец печалбата се е увеличила с 85 млн. лева. Сравнението месец за месец показва леко забавяне в темпа на растеж на банкова печалба.

Възможна причина е, че само между юли и август кредитните институции са заделили провизии в размер на 85 млн. лева. Разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, в края на август 2021 г. възлизат на 424 млн. лв. при 339 млн. лева месец по-рано. Въпреки това заделените провизии са с 67 млн. лв. или 13.7% по-малко спрямо август 2020 година.

Статистиката на БНБ показва, че има леко понижение в ликвидността на банковата система, но тя продължава да е свръхликвидна. Отношението на ликвидно покритие е 292.1% при 297.2% в края на юли. В Ликвидният буфер е 32.5 млрд. лв., а нетните изходящи ликвидни потоци – 11.1 млрд. лева.

Банковият сектор продължава и да добре капитализиран. Собственият балансов капитал на банковата система спрямо края на юли 2021 г. нараства с 81 млн. лв. (0.5%) до 16.3 млрд. лв. с приноса на месечното увеличение на печалбата, отчита Централната банка. 

Брутният кредитен портфейл на банковата система нараства с 319 млн. лв. до 72.7 млрд. лева. Депозитите в банковата система в края на август възлизат на 112.5 млрд. лв. и спрямо предходния месец нарастват с 1.2 млрд. лв. (1.1%).

През август активите на банковата система нарастват с 1.1 млрд. лв. (0.9%) до 131.7 млрд. лв.

Общият брутен размер на одобрените кредити и аванси по т.нар. кредитен мораториум (Реда за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества – финансови институции), към 31 август е 9.032 млрд. лв., от които 7.035 млрд. лв. за предприятия и 1.997 млрд. лв. за домакинства, отчита още БНБ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във