Банкеръ Daily

Финансов дневник

Печалбата на банките пада с близо 45% към деветмесечието

Печалбата на банковата система се свива с 44.8% към края на деветмесечието на годината. Към 30 септември печалбата на банковата система е 701 млн. лв. при 1.27 млрд. лв. за деветте месеца на 2019 година. 

Друг любопитен момент е, че според данните на БНБ, публикувани в петък, се забелязва намаляване на т.нар. лоши кредити. С точност брутният размер на необслужваните кредити и аванси в края на септември е 5.895 млрд. лв. при 6.017 млрд. лева в края на юни.

Една от възможните причини е въведеният мораториум върху вноските по кредитите. Както "Банкеръ" вече писа, докато т.нар. кредитен мораториум бе в сила, заемите получили отсрочка по него не се класифицираха като необслужвани. След март 2021 г. обаче известна част от тези кредити ще влязат или вече ще са влезли в просрочие и ще бъдат класифицирани като лоши. По Реда за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки към 30 септември 2020 г. са подадени общо 124 950 искания за задължения с брутна балансова стойност 9.998 млрд. лв. От тях са одобрени кредити за 9.023 млрд. лева.

В същото време банките продължават да заделят сериозни средства за провизии. БНБ отчита, че разходите за обезценка на финансови активи към 30 септември 2020 г. са 628 млн. лв. и се повишават с 282 млн. лв. (81.5%) спрямо отчетените за деветте месеца на 2019 година. 

Брутният кредитен портфейл на банковата система е увеличен с 1.3 млрд. лв. (1.9%) до 68.3 млрд. лв. в края на периода. През тримесечието нарастват кредитите за домакинства (с 621 млн. лв., 2.5%), за нефинансови предприятия (с 532 млн. лв., 1.5%), за сектор държавно управление (със 124 млн. лв., 12.9%) и за други финансови предприятия (с 16 млн. лв., 0.3%).

Депозитите в банковата система в края на септември са 101.1 млрд. лв. и през третото тримесечие се увеличават с 3.4 млрд. лв. (3.5%). Нарастване има при депозитите на нефинансови предприятия (с 2591 млн. лв., 9.3%), на домакинства (с 830 млн. лв., 1.4%) и на кредитни институции (със 188 млн. лв., 4.3%). Намаление се наблюдава при депозитите на сектор държавно управление (с 229 млн. лв., 7.8%) и на други финансови предприятия (с 1 млн. лв., 0.04%).

Собственият капитал в баланса на банковата система се увеличава през тримесечието с 366 млн. лв. (2.5%) и в края на септември възлиза на 15.1 млрд. лв. Ликвидният буфер на банковата система е 32.4 млрд. лв., а нетните изходящи ликвидни потоци са 12.0 млрд. лв. Отношението на ликвидно покритие е 268.7% при 258.0% три месеца по-рано. Към 30 септември 2020 г. активите на банковата система достигат 119.2 млрд. лв., като спрямо 30 юни са увеличени с 3.9 млрд. лв. (3.4%).

Facebook logo
Бъдете с нас и във