Банкеръ Daily

Финансов дневник

Парламентът възложи нови правомощия на БНБ

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за кредитните институции и възложи нови правомощия на БНБ. Текстовете предвиждат Европейската комисия и Европейският банков орган (ЕБО) да се уведомяват за всеки закон, който изрично позволява на предприятие, различно от кредитна институция, да извършва публично привличане на влогове и други възстановими средства.

Със промените се възлагат нови правомощия на Българската народна банка във връзка с противодействието на изпирането на пари или финансирането на тероризъм в рамките на осъществявания пруденциален надзор върху дейността на банките, включително в процеса на надзорен преглед.

Законът предвижда Българската народна банка да може да издава одобрение на финансов холдинг или финансов холдинг със смесена дейност. Депутатите определиха и условията за това.

Те включват изискване вътрешните правила и разпределението на задачите в рамките на групата да осигуряват спазването на изискванията на този закон и европейския регламент на консолидирана основа и са ефективни.

Също така организационната структура на групата, от която е част финансовият холдинг или този със смесена дейност, не трябва да възпрепятства или да затруднява по друг начин ефективния надзор върху дъщерните институции или институциите майки, за изпълнение на задълженията им на индивидуална и консолидирана основа. При оценката на този критерий се взема предвид позицията на финансовия холдинг или финансовия холдинг със смесена дейност в групата на няколко нива, както и структурата на собственост.

Facebook logo
Бъдете с нас и във