Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ПАРЛАМЕНТЪТ СЛОЖИ ТАВАН НА ДЪЛГА

Парламентът върза ръцете на правителството и оттук насетне то няма да може да емитира нов дълг, когато си поиска. Иначе Законът за държавния дълг, приет окончателно на 17 септември, подробно описва в кои случаи се поемат нови държавни задължения - за финансиране на бюджетния дефицит, за покриване на дупката в платежния баланс, за изпълнение на инвестиционни проекти или за преструктуриране на дълга. Но след всички тези операции в края на всяка година, дългът - като процент от брутния вътрешен продукт (БВП), не може да надвишава съотношението от предходната година. В момента дългът е 61% от БВП, докато в началото на годината той достигаше 72%, но се очаква това съотношение да падне още след брейди сделката. Законовият текст е допълнен с уточнение, че ограничението е валидно, докато държавният дълг падне под 60% от БВП, каквото е изискването за страните от Европейския съюз, според критериите от Маастрихт. Таванът на дълга беше един от спорните въпроси при първото четене на закона, но сега той не предизвика дискусия. В първоначалния вариант на Закона за държавния дълг, внесен от Министерския съвет, не беше предвиден лимит за задълженията на държавата, което предизвика нападките на опозицията.Законът за пръв път определя какво е държавен дълг и че в обхвата му не влиза този, емитиран от общините и социалните фондове, коментира Красимир Катев, заместник-министър на финансите. Общините и НОИ обаче ще трябва да докладват на финансовото министерство какви задължения са поели, а то на свой ред е длъжно да следи да не се разпростират извън чергата си.Вие в закона, който прокарахте, се отклонявате от препоръката на Европейския съюз да се третира целият дълг, който е предмет на управление или който се генерира от управление било на централно, било на местно равнище, обвини представители на правителството депутатът от БСП Георги Пирински.Според друга разпоредба в Закона за държавния дълг финансовият министър е длъжен да разработи тригодишна бюджетна прогноза и стратегия за управлението на дълга, за които ще се отчита единствено пред Министерски съвет. Всяка година обаче той трябва да представя на парламента отчет за поетите и изплатени от държавата задължения. В тримесечен срок от влизане в сила на Закона за държавния дълг, правителството трябва да приеме наредба, която да определя как ще се поемат специфични задължения, които са гарантирани от държавата. В нея ще са пояснени изискванията към инвестиционните проекти, по които се предоставят заеми, увеличаващи държавния или гарантирания от държавата дълг. Получателите на тези кредити ще се отчитат всеки месец пред министъра на финансите за обслужването на поетите задължения.

Facebook logo
Бъдете с нас и във