Банкеръ Daily

Финансов дневник

Парламентът прие правила за избор на зам.-председатели на КФН

Народното събрание прие процедурни правила за условията и реда за предлагането на кандидат за заместник-председатели на Комисията за финансов надзор (КФН). Парламентът трябва да избере ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", и на кандидат за заместник-председател, ръководещ управление "Осигурителен надзор" на КФН. 

Съгласно правилата номинациите за зам.-председател на регулатора се внасят в Народното събрание в 14 дневен срок от гласуването им, придружени с писмени мотиви, които аргументират добрата професионална квалификация на претендентите. 

Имената се публикуват на интернет страницата на парламента 12 дни преди изслушването им в комисията по бюджет и след предварителна проверка за принадлежност към бившите ДС и разузнавателните служби на Българската народна армия.  Гласуването в Парламента е явно чрез компютъризирана система. 

За избран се смята кандидатът, получил повече от половината гласове на присъстващите депутати. Ако предложението не събере необходимите гласове, се открива нова процедура за избор с решение на парламента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във