Банкеръ Daily

Финансов дневник

Парламентът одобри регламента за изравняване на таксите за преводи в чужбина

Депутатите приеха на първо четене изменения в Закона за платежните услуги, според които изравняването на таксите за презгранични плащания в евро в рамките на ЕС и за плащания в лева в страната, които са на еднаква стойност.

Изравняването на таксите следва да влезе в сила от 15 декември. Банките, които не изпълняват на време новите изисквания, може да бъдат глобени с до 50 хил. лева за първо нарушение, а при повторно - с 200 хил. лева.

В момента българските потребители трябва да платят на българските банки такса между 30 и 60 лв., за да преведат 10 евро в друга държава от ЕС. Действително, най-големите банки у нас взимат около 30-40 лв. за изходящи трансгранични преводи в евро в рамките на Европейското икономическо пространство, при това на малки суми. Докато в същото време, белгийските банки например прилагат такса за обслужване от 3-5 евро на месец и не изискват никакви други  плащания  за преводи от клиентите си. А у нас отделно се събира и такса за входящ превод за суми над 100 евро, която е към 6-7 евро.

Предстои промените в Закона за платежните услуги и платежните системи да бъдат одобрени и на второ четене от Народното събрание. 

Паралелно обаче банките предприемат стъпки към компенсиране на загубите от таксите за трансгранични плащания. След 15 декември се очаква да има повишение на други банкови такси. Проверка на "Банкеръ" показа, че от няколко месеца месечната такса по разплащателна сметка скача от 2,50 лв. на 3 лв. За обслужване на спестовна сметка таксата нараства  от 2 лв. на 2,50 лв. За внасяне на пари в брой - до 3000 лв. няма да се прилага такса, но за по - големи суми ще се удържа процент. При теглене - таксите ще варират от 0,35% до 0,60%. На гише - таксите за вътрешнобанков превод се повишават от 1,50 лв. на 2 лв., а за междубанков - на 4 лв.

Facebook logo
Бъдете с нас и във