Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ПАРЛАМЕНТЪТ ОДОБРИ ОТЧЕТИТЕ НА БНБ

Народното събрание прие отчетите на БНБ за 1998, 1999 и 2000 г. на парламентарното си заседание на 26 септември 2001 година Дейността на Централната банка за трите години беше представена от председателя на Комисията по бюджет и финанси Иван Искров. Според отчетите БНБ е внесла в държавната хазна приходи в размер на 91 млн. лв. за 1998 г., 136 млн. лв. за 1999 г. и над 178 млн. лв. за 2000 година. През трите години Централната банка е успяла да осигури стабилно функциониране на финансовокредитната система в страната, се посочва в отчета на БНБ.На депутатите беше представен и доклад на Сметната палата по отчетите на БНБ. Той обхваща резултатите от проверките за целевото изразходване на бюджетни средства от банката. Съгласно доклада, представен от Надежда Сантолова - член на Сметната палата, няма неправомерно направени вложения на държавни пари и не е констатирано превишение на разходите спрямо предвидените за всяка една от трите години. От предоставената възможност за дебати се възползва единствено Георги Пирински, според когото към отчетите на БНБ не би следвало да има претенции и те трябва да бъдат одобрени от народните представители. Аргументите му са, че БНБ е институцията, ползваща се с най-голямо доверие в страната, която много добре изпълнява своите функции, и не е необходимо да се отправят критики към нея. Пирински препоръча на народните представители да съсредоточат вниманието си върху три основни показателя в отчетите на Централната банка. Според него, данните за външната търговия, нарастването на дълга към чуждестранните финансови институции и недостатъчното кредитиране от българските банки са проблеми, които оказват негативно влияние върху развитието на нашата икономика, и трябва да бъдат решени.Народните представители приеха без забележки отчетите на БНБ за периода 1998-2000 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във