Банкеръ Daily

Финансов дневник

Парламентът гласува промени за трансферното ценообразуване

Парламентът прие на първо четене промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, с които се въвеждат правила за изготвяне на документацията за трансферно ценообразуване. Измененията са внесени от Министерския съвет.

Депутатите решиха да бъдат въведени правила за изготвяне на документация за ценообразуването по сделки между свързани лица, или т.нар. трансферно ценообразуване. 

Трансферното ценообразуване е механизмът, чрез който се прехвърлят печалби най-често при мултинационални компании от една държава в друга, тогава, когато има различно данъчно облагане, отбеляза председателят на бюджетната комисия в Народното събрание Менда Стоянова. "Много често фирми, които се намират и са регистрирани в България, но са част от мултинационални компании именно чрез подобно трансферно ценообразуване на стоките си, на услугите си, които ползват, прехвърлят част от печалбите си някъде другаде, а не ги облагат в България", продължи Стоянова.

В промените в ДОПК става дума за т.нар. местно досие, което всяко данъчно задължено лице, осъществяващо сделки над определен праг между свързани лица следва да изготвя.

Менда Стоянова посочи също, че трябва внимателно да се обмисли, между първо и второ четене, дали високият праг няма да бъде допълнителна административна тежест за онези данъчно задължени лица, които не са част от мултинационални компании, а са само свързани български лица и прилагат една и съща данъчна ставка.

Парламентът реши на първо четене, че срокът за изготвяне на т. нар. местно досие ще е до 31 март 2020 г., а при липса на такова се предвиждат имуществени санкции. Документацията за трансферно ценообразуване ще се изготвя от местни и чуждестранни юридически лица с нетни приходи от продажби над 16 милиона лева, а прагът на свързаност се увеличава от 5% на 25 на сто от дяловете или акциите, което допълнително ограничава кръга на сделките, които трябва да се документират.

По време на дискусията от "Воля" и БСП посочиха, че бизнесът не е съгласен със срока за изготвяне на документацията за трансферно ценообразуване, защото съвпада със срока за подаване на данъчните декларации, и предложиха да е по-дълъг - до 30 септември. Техните депутати не са съгласни и с предвидените високи санкции.

Facebook logo
Бъдете с нас и във