Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Парите за втора пенсия пак растат

Изминалата 2018-а  беше една от най-тежките години за капиталовите пазари. Буквално всички  класове  активи не се движеха в положителна територия - особено през последното тримесечие. По тази причина доходността на пенсионните фондове   регистрира само 0.96% среднопретеглена доходност на годишна база за 24-месечен период назад, както е нормативно определено да се отчита. Към днешна дата обаче  средната доходност е над 2% и се покачва, като следва покачването на цените на финансовите инструменти на международните капиталови пазари.

Това обясни специално за "БАНКЕРЪ" Евелина Милтенова, шеф на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.

Предвид  на това, че консервативно управляваните портфейли на фондовете имат дългосрочен характер, е редно доходността да се анализира на база на много по-дълъг период и еднократните  по-ниски доходности не трябва да притесняват хората. Исторически, от началото на съществуване на втория стълб (2002-2004 г.), номиналната доходност е постоянна и положителна, като варира между  5.00-5.50%, добави Милтенова.

За инструментите с най-висока доходност може да се говори само по принцип. Обикновено това са акциите и другите видове дялови инвестиции с по-високо ниво на риск.  Въпреки намалението на инвестициите в имоти  за фондовете остана  възможност до 5% от портфейлите да се насочат там и са добра възможност за диверсифициране на риска на целите портфейли. Инвестирането  в акции АДСИЦ също бе повишено и е добра алтернатива за пасивен и постоянен доход от имоти.

Според новата законова разпоредба КФН ще  прави стрес-тестове на фондовете, когато реши. Тази нова разпоредба следва  по принцип пренасянето  на Европейската  директива в нашето законодателство. Идеята е оптимално да се разпределят надзорните ресурси и навреме  да се установяват потенциални проблеми в сектора. Принципно стрес-тестовете са един добър инструмент, който е от ключово значение за повишаване на доверието към пенсионната система и не ни притесняват. Пенсионните дружества  минаха  успешно проверките  и през 2016-а  и след това още една, инициирана от КФН. От 2017 г. вече дружествата са длъжни да наемат  по двама  одитори  всяка година.  

"Видя се, че в рамките на индустрията всичко е наред и се дадоха важни препоръки. Като цяло БАДДПО и неговите членове  приветстваме тези законови разпоредби, но трябва да се прилагат с мярка, защото  основното предизвикателство за нас е свързано с ангажирането на персонал за целите на стрес-теста. Това отнема кадрови ресурси и време, а  и  възпрепятства обичайната ни дейност", обясни Милтенова.

По последни данни девет са пенсионните компании в България, които управляват над 13.7 млрд. лв. в трите вида пенсионни продукти -  универсални, професионални и доброволни фондове. В тях се управляват парите за допълнителна пенсия на над 3.7 млн. българи.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във