Банкеръ Daily

Финансов дневник

Парите за допълнителна пенсия ще нарастват умерено

Оценката на финансовите посредници за текущата икономическа ситуация през третото тримесечие на 2020 г. се подобрява в сравнение с второто тримесечие. Повишение на балансовите оценки е налице при всички групи посредници, като инвестиционните посредници са най-оптимистично настроени. 

Мненията на управляващите дружества и пенсионноосигурителните компании са поравно разпределени между задоволителна и незадоволителна оценка относно  текущата икономическа ситуация през третото тримесечие на 2020 г. у нас.  Това показват резултатите от последния тримесечен бюлетин на Министерството на финансите: "Финансов сектор: оценки и очаквания". Очакванията за динамиката на индексите на "Българската фондова борса" АД през четвъртото тримесечие са предимно за запазване на техните нива спрямо края на третото тримесечие. Общо преобладават неутралните отговори. При групите посредници банките и инвестиционните посредници са оптимисти, докато управляващите дружества и пенсионноосигурителните компании очакват по-скоро понижения. 

Очакванията на пенсионноосигурителните дружества като цяло за сектора са по-положителни спрямо оценките в края на юни. 

Акумулираните активи в допълнителните задължителни пенсионни фондовe ще запазят тенденцията си на умерено нарастване и през последното тримесечие на годината, което съответства на динамиката им през третото спрямо второто тримесечие. 

Динамиката на броя на осигурените лица в Допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), което е вторият стълб на пенсионната система и дава право на втора допълнителна пенсия, също ще бъде сходна, според участващите пенсионноосигурителните дружества в тази анкета на Министерство на финансите. По отношение на осигурените в допълнителните доброволни пенсионни фондове очакванията преминават на положителна територия. Пенсионноосигурителните дружества предвиждат техния брой слабо да нарасне. През третото тримесечие бе отчетено слабо увеличение в броя на осигурените лица в УПФ, ДПФ, ППФ и ДПФПС. 

Стойността на един дял в Допълнително задължително пенсинно дружество и Допълнително доброволно пенсионно дружество ще остане без промяна спрямо предходното тримесечие, според анкетираните. Това се наблюдава на фона на отчетено повишение на доходността на годишна база на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода 28 септември 2018 г. - 30 септември 2020 г. спрямо аналогичния двугодишен период в края на второто тримесечие. 

Очакванията на анкетираните са конкуренцията на други пенсионноосигурителните дружества да остане без промяна. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във