Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Парите в обръщение се удвоиха за десет години

Парите в обращение у нас отбелязват  близо двоен скок в рамките на последните десет години.Към края на 2018 г. стойността на парите в обращение възлиза на 17.325 млрд. лв., сочат данните на Българската народна банка. За сравнение, в края на 2008 г. стойността на банкнотите и монетите в джобовете ни е възлизала на 9.179 млрд. лева.

Така за едно десетилетие сумата на парите в обращение е скочила с приблизително 90 проциента. Трябва да се отбележи, че повишението е дори още по-осезаемо, ако се има предвид глобалната финансова криза, обхванала света в онзи период, която стопи наличните пари у нас в периода 2008-2010 година.

Така например през 2010 г. те са били в размер на 8.3 млрд. лв., или близо с милиард лева по-малко спрямо 2008 година.

Парите в обращение у нас обаче се връщат почти веднага на възходящия си път, като през 2012 г. те са вече в размер на 9.55 млрд. лева.

Конкретно през 2018 г. банкнотите и монетите в оборот са нараснали с 10.33% спрямо предишната 2017 г., което възлиза на 1.622 млн. лв. в абсолютна стойност.

В края на декември 2018 г. делът на банкнотите в общата стойност на парите е 97.55%, като сумата по тях достига 16.901.6 млрд. лева. Делът на банкнотите се свива спрямо ситуацията преди десет години, когато те са заемали 98.39% от всички пари с абсолютна стойност от 9.032 млрд. лева.

Това се дължи отчасти на появата на монетата от 2 лв. у нас, която влезе в обращение в края на 2015 година.

Средната по стойност банкнота в обращение в края на 2018 г. възлиза на 35.45 лв., като на годишна база стойността ѝ скача с 1.60 лв., или с 4.73 процента. Към края на 2008 г. средната банкнота е на стойност 25.21 лв., или с над 10 лв. по-малко спрямо тази в наши дни.

Към 31 декември 2018 г. делът на разменните монети в стойността на парите в обращение е 2.40%  до абсолютна стойност от 416.1 млн. лева. За сравнение, към 30 декември 2008 г. делът на разменните монети е 1.56% на стойност 142.9 млн. лева.

Делът на възпоменателните монети у нас се запазва един и същ през последните десет години - 0.05 процента.

В края на 2018  г. в обращение са 476.6  млн. броя банкноти, докато през 2008 г. те са възлизали на 358.2 млн. броя.

С най-голям дял от 29.67% в общия брой на банкнотите в обращение в края на миналата година е банкнотата с номинал 20 лв. - 141.4 млн. броя, докато с най-малък дял (4.47%) в броя на банкнотите в обращение е двулевовата банкнота.

Двайсетолевката  е била  най-масовата купюра и преди десетилетие, но  тогава е възлизала на 118.1 млн. броя, заемайки дял от 32.98% от всички банкноти.

Конкретно през 2018 г. банкнотите в обращение се увеличиха с 23.8 млн. (5.25%) по брой и с 1.568 млрд. лв. (10.23%) по стойност. На годишна база промените в структурата на банкнотите в обращение по брой затвърждават тенденцията от предишните години към нарастване на дяловете на банкнотите с високи номинали, посочват от БНБ.

Общата стойност в обращение на банкнотите от 50 лв. в края на 2018 г. е 6.596 млрд. лв., което им отрежда и най-големия дял (39.04%) в структурата по стойност на банкнотите в обращение, а с най-малък дял (0.25%) е стойността на двулевовите банкноти в обращение.

Facebook logo
Бъдете с нас и във