Банкеръ Daily

Финансов дневник

Парите в обращение са се увеличили с малко над 10% за година

В края на декември 2019 г. парите в обращение достигнаха 19 104.9 млн. лв., се съобщава в преглед на емисионно-касовата дейност, публикуван от Българската народна банка. За едногодишен период те нараснаха с 10.27%, или с 1779.4 млн. лв. През предходния едногодишен период нарастването беше по-високо в процентно отношение (10.33%), но по-ниско като абсолютна стойност (1622.3 млн. лв.).

През четвъртото тримесечие на 2019 г. парите в обращение се увеличиха със 799.1 млн. лв., или с 4.37% в сравнение с края на септември. Нарастването им е с 0.28 процентни пункта по-високо от отчетеното за същия период на 2018 г. Увеличение на парите в обращение в рамките на последното тримесечие на 2019 г. беше регистрирано през ноември и декември, съответно с 0.52% и 4.14%. Предвид сезонните фактори, влияещи върху динамиката на парите в обращение, а именно повишеното търсене на налични пари през коледните и новогодишни празници, по-голямото нарастване през декември е очаквано за този период на годината.

Средната по стойност банкнота в обращение в края на 2019 г. е 36.94 лв., което представлява увеличение с 0.14 лв. спрямо края на септември. За едногодишен период стойността ѝ се е повишила с 1.49 лв., или с 4.20%, вследствие на по-високите темпове на нарастване в паричното обращение на броя на банкнотите от 50 и 100 лева в сравнение с останалите номинали.

Към 31 декември 2019 г. делът на разменните монети в стойността на парите в обращение е 2.41%, като през четвъртото тримесечие той се е понижил с 0.04 процентни пункта спрямо края на предходното.

Данните показват, че в края на декември 2019 г. в обращение са били 504.4 млн. броя банкноти, които са с 19.5 млн. броя, или с 4.01% повече в сравнение с края на септември. За същия период общата им стойност нарасна с 4.41% (787.9 млн. лв.), достигайки към 31 декември 18 637.3 млн. лв.

С най-голям дял (30.20%) в общия брой на банкнотите в обращение в края на 2019 г. отново е банкнотата с номинал 50 лева, като към 31 декември в обращение са 152.3 млн. броя от нея. С най-малък дял (3.77%) е броят на банкнотите от 2 лева. За първи път, в края на третото тримесечие на 2019-а, в купюрния строеж на банкнотите в обращение, емисии след 5 юли 1999 г., делът на броя на банкнотите в обращение с номинал 50 лв. надвиши този на 20-левовите банкноти.

За едногодишен период броят на банкнотите в обращение се увеличи с 27.8 млн. (5.83%), а стойността им с 1735.7 млн. лв. (10.27%).

Няма промяна в тенденцията от предходните периоди на изпреварващ годишен темп на нарастване в наличнопаричното обращение на броя на банкнотите с високи номинали (50 и 100 лева) в сравнение с останалите номинали. Именно те имат основен принос за годишния растеж както на броя, така и на стойността на банкнотите в обращение, информират още от БНБ.

В края на 2019 г. общата стойност на намиращите се извън касите на БНБ банкноти с номинал 50 лева е 7616.1 млн. лв., което е най-големият дял (40.87%) в структурата по стойност на банкнотите в обращение. С най-малък дял (0.20%) е стойността на банкнотите с номинал 2 лева.

За едногодишен период общият брой на разменните монети в обращение се увеличи със 159.2 млн. (6.53%), а стойността им – с 43.6 млн. лв. (10.48%). На годишна база с най-бърз темп нараства броят на монетите с номинал 2 лева – с 28.93%. В края на 2019 г. в обращение са 62.9 млн. броя от тях, което представлява увеличение с 14.1 млн. броя. Броят на монетите от 1, 2, 5, 10 и 20 стотинки в обращение нараства в границите от 5.04% до 7.03%. При монетите от 50 стотинки и от 1 лев нарастването на годишна база е съответно 2.86% и 4.83%.

За периода октомври – декември 2019 г. в Националния център за анализ на БНБ бяха задържани общо 264 броя неистински български банкноти, циркулирали в паричното обращение. Спрямо третото тримесечие те са с 263 броя по-малко.

От общия брой проверени за истинност и годност банкноти през периода октомври – декември 2019 г. като негодни за последващо използване в паричното обращение бяха отделени 14.6 млн. броя банкноти. Те са с 3.7 млн. броя (33.93%) повече в сравнение с отделените като негодни през третото тримесечие на 2019 г. За едногодишен период (декември 2018 г. – декември 2019 г.) отделените негодни банкноти са 48.3 млн. броя, което е със 7.3 млн. броя (13.18%) по-малко в сравнение с отделените през предходния едногодишен период.

Facebook logo
Бъдете с нас и във