Банкеръ Daily

Финансов дневник

Парите от REACT-EU за България се увеличават с близо 50 млн. лв.

Правителството прие Решение на Министерския съвет, с което одобрява промени във финансово разпределение на средствата от ЕС за 2021 г. по оперативни програми 2014 - 2020 г в подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19 и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката - REACT-EU.

Средствата от REACT-EU за България за 2021 г. се увеличават от 804,2 млн. лева на 853,4 млн. лева, във връзка с прилагането на инфлационен индекс на ниво ЕС за периода на изпълнението на Инструмента.

Допълнителният ресурс от 49,2 млн. лева ще бъде разпределен в равни дялове към оперативни програми „Иновации и конкурентоспособност" и „Развитие на човешките ресурси". С тези средства ще бъде увеличен размера на изпълняваните и планираните операции по двете програми за инвестиционна подкрепа за малки и средни предприятия и за запазване на заетостта.

Facebook logo
Бъдете с нас и във