Банкеръ Daily

Финансов дневник

Парите на Столична община ще се пазят на сметка в БНБ

Столичният общински съвет прие единодушно предложение за поетапно включване на Столична община в Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА). Това означава, че бюджетните средства на СО ще се обслужват от БНБ, като системата позволява да се прави справка за движението на парите във всеки момент, съобщи зам.-кметът Дончо Барбалов.

София е първата община в страната, която е поканена от Министерство на финансите за пилотно включване в СЕБРА.

Финансовата автономия на СО при управлението и разходването на средствата по нейния бюджет се запазва, уточнява Барбалов.

Според него едно предимствата от включването в СЕБРА е подобряване на касовото управление и контрол на общината върху средствата и плащанията.

Отделно общината получава възможност за наблюдение в реално време на левовите плащания на всички единици на общината, които са включени в СЕБРА.

Наред с това основният паричен ресурс на СО се концентрира по сметки, обслужвани от БНБ, което гарантира пълна сигурност на тези средства.

"Тъй като броят на подведомствените разпоредители с бюджет на СО е значителен (60 второстепенни и 441 третостепенни), процесът на включването им в СЕБРА ще се извърши поетапно. Първо ще се включат общинските сметки на централно ниво, а на следващ етап - тези на районните администрации. За да се осигури банковото обслужване при плащане на местните данъци и такси от столичани, както и за обезпечаване на дирекция "Общински приходи", разплащателни сметки на Столична община ще бъдат поддържани и в търговски банки. Наличността по тези разплащателни сметки ще бъде сведена до минималната необходима за текущата дейност", обобщава Барбалов.

Facebook logo
Бъдете с нас и във