Банкеръ Daily

Финансов дневник

Паричното предлагане в България расте с 8.5% през октомври

Паричното предлагане в България расте с 8.5% на годишна база през октомври, показват данните от паричната статистика на Българската народна банка (БНБ).

През октомври 2019 г. широките пари се увеличават на годишна база с 8.5% при 8.3% годишно нарастване през септември 2019 година. В края на октомври 2019 г. широките пари са 100.262 млрд. лв. при 99.207 млрд. лв. към септември 2019 г. Най-бързоликвидният им компонент – паричният агрегат М14, се увеличава през октомври 2019 г. с 12.9% на годишна база.

В края на октомври 2019 г. депозитите на неправителствения сектор са 83.183 млрд. лв., като годишното им увеличение е 7.9%. Депозитите на Нефинансови предприятия са 25.803 млрд. лв. в края на октомври 2019 година. В сравнение със същия месец на 2018 г. те се увеличават с 6.9%.

Депозитите на финансовите предприятия нарастват с 13.7% на годишна база през октомври 2019 година и в края на месеца достигат 3.192 млрд. лв.

Депозитите на Домакинства и НТООД са 54.188 млрд. лв. в края на октомври 2019 година. Те се увеличават с 8.2% спрямо същия месец на 2018 г.

Нетните вътрешни активи са 62.491 млрд. лв. в края на октомври 2019 година. Те се увеличават с 12% спрямо същия месец на 2018 г. В края на месеца основният им компонент – вътрешният кредит, възлиза на 62.151 млрд. лв. и нараства спрямо октомври 2018 г. с 9.6%. През октомври 2019 г. вземанията от неправителствения сектор се увеличават със 7.2%, като достигат 62.955 млрд. лв. 

В края на октомври 2019 г. кредитите за неправителствения сектор са 61.320 млрд. лв. при 60.731 млрд. лв. към септември 2019 г. През октомври 2019 г. те се увеличават на годишна база със 7.3%. Изменението в размера на кредитите за неправителствения сектор е повлияно и от нетните продажби на кредити от Други парично-финансови институции (ПФИ), чиито обем за последните дванадесет месеца е 382.4 млн. лева. На годишна база продадените кредити от Други ПФИ са 398.1 млн. лв., а обратно изкупените кредити – 15.7 млн. лв.

Кредитите за Нефинансови предприятия нарастват с 5.2% на годишна база през октомври 2019 г. и в края на месеца достигат 34.436 млрд. лв. Кредитите за Домакинства и НТООД са 23.651 млрд. лв. в края на октомври 2019 година. Спрямо същия месец на 2018 г. те се увеличават с 9.4%.

В края на октомври 2019 г. жилищните кредити са 10.515 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 14.1%. Потребителските кредити възлизат на 11.226 млрд. лв. и се увеличават с 10.8% спрямо октомври 2018 г. На годишна база другите кредити намаляват с 38%, като достигат 563.3 млн. лева. Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са 3.233 млрд. лв. в края на октомври 2019 година. В сравнение с октомври 2018 г. те се увеличават с 16.4%.

Нетните чуждестранни активи са 59.325 млрд. лв. в края на отчетния месец при 59.178 млрд. лв. в края на септември 2019 година, като нарастват с 6% в сравнение с октомври 2018 г. През октомври 2019 г. чуждестранните активи се увеличават с 5.2%, като достигат 69.209 млрд. лева. Чуждестранните пасиви са 9.884 млрд. лв. и на годишна база нарастват с 0.6%.

Facebook logo
Бъдете с нас и във