Банкеръ Daily

Финансов дневник

Паричното предлагане в България расте с 8.3% през септември

Паричното предлагане в България расте с 8.3% на годишна база през септември, показаха данните от паричната статистика на Българската народна банка (БНБ).

През септември 2019 г. широките пари (паричния агрегат М3) се увеличават на годишна база с 8.3% при 7.7% годишното нарастване през август 2019 година. В края на септември 2019 г. широките пари са 99.207 млрд. лв. (85.7% от БВП) при 98.507 млрд. лв. към август 2019 г. (85.1% от БВП). Най-бързо ликвидният им компонент – паричният агрегат М1, се увеличава през септември 2019 г. с 12.8% на годишна база.

В края на септември 2019 г. депозитите на неправителствения сектор са 82.375 млрд. лв., като годишното им увеличение е 7.9%. Депозитите на Нефинансови предприятия са 25.377 млрд. лв. в края на септември 2019 година. В сравнение със същия месец на 2018 г. те се увеличават с 6.4%.

Депозитите на финансовите предприятия нарастват със 17.2% на годишна база през септември 2019 година и в края на месеца достигат 3.111 млрд. лв. (2.7% от БВП). Депозитите на Домакинства и НТООД са 53.887 млрд. лв. (46.6% от БВП) в края на септември 2019 година. Те се увеличават с 8.2% спрямо същия месец на 2018 г.

Нетните вътрешни активи са 61.755 млрд. лв. в края на септември 2019 година. Те се увеличават с 11.9% спрямо същия месец на 2018 г. В края на месеца основният им компонент – вътрешният кредит, възлиза на 61.160 млрд. лв. и нараства спрямо септември 2018 г. с 9%. През септември 2019 г. вземанията от неправителствения сектор се увеличават със 7%, като достигат 62.375 млрд. лв.

В края на септември 2019 г. кредитите за неправителствения сектор са 60.731 млрд. лв. при 59.932 млрд. лв. към август 2019 г. През септември 2019 г. те се увеличават на годишна база със 7.1%. Изменението в размера на кредитите за неправителствения сектор е повлияно и от нетните продажби на кредити от Други парично-финансови институции (ПФИ), чиито обем за последните дванадесет месеца е 383.8 млн. лева. На годишна база продадените кредити от Други ПФИ са 399.5 млн. лв., а обратно изкупените кредити – 15.7 млн. лв.

Кредитите за Нефинансови предприятия нарастват с 4.8% на годишна база през септември 2019 г. и в края на месеца достигат 34.127 млрд. лв. Кредитите за Домакинства и НТООД са 23.377 млрд. лв. в края на септември 2019 година. Спрямо същия месец на 2018 г. те се увеличават с 9.1%. В края на септември 2019 г. жилищните кредити са 10.358 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 13.6%. Потребителските кредити възлизат на 11.119 млрд. лв. и се увеличават с 10.9% спрямо септември 2018 г. На годишна база другите кредити намаляват с 40.4%, като достигат 552.4 млн. лева.

Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са 3.227 млрд. лв. в края на септември 2019 година. В сравнение със септември 2018 г. те се увеличават със 17.9%.

Нетните чуждестранни активи са 59.178 млрд. лв. в края на отчетния месец при 58.897 млрд. лв. в края на август 2019 година, като нарастват с 6.4% в сравнение със септември 2018 г. През септември 2019 г. чуждестранните активи се увеличават с 5.3%, като достигат 68.796 млрд. лева. Чуждестранните пасиви са 9.618 млрд. лв. и на годишна база намаляват с 1.2%.

Facebook logo
Бъдете с нас и във