Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ПАРИЧНИЯТ ПАЗАР РОДИ ИНДЕКСИТЕ SOFIBOR и SOFIBID

Преди две години Бисер Манолов (председател на Българската дилърска асоциация, а сега и председател на управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете) и Димитър Янков (директор в Ройтерс) представиха в Асоциацията на търговските банки концепция за индекси на междубанковия левов пазар. След като тя бе одобрена от БНБ през ноември 2001 г. Андрей Зарев от управление Банково започна работа върху методологията. Експерти от АТБ, БНБ, дилърската асоциация и Министерството на финансите изготвиха правилата и характеристиките на фиксинга.Дванайсет години след началото на финансовите реформи междубанковият пазар най-сетне се сдоби със свои индекси. От 18 февруари (вторник) на ИНТЕРНЕТ-страниците на БНБ и на агенция Ройтерс се публикуват справочните индекси SOFIBOR и SOFIBID, които показват лихвите на междубанковия пазар. Те се формират на базата на доходността, постигната в търговията с левов ресурс, като първият индекс отразява цената продава, а вторият - офертите купува.Всеки работен ден от предложенията на банките за продажба на депозити на пазара ще се определя средната доходност, която те искат да получат. Така ще се формира индекса SOFIBOR. От средната цена, при която банките желаят да купят депозити, пък ще се образува индексът SOFIBID. В зависимост от обема на сделките, сключени за различен срок, ще има индекси за един ден, за седмица и за един, два и три месеца. С развитието на пазара срочността на сделките, включени в индекса, ще става по-дълга, смятат експертите. Това не са статистически индекси на отчетени сделки през деня, а индекси на оферти, обясни за в. БАНКЕРЪ левов дилър на една от големите български кредитни институции. Той подчерта, че средната доходност на сключените сделки доста се различава от тази, която представят индексите SOFIBOR и SOFIBID. Например за 18 февруари доходността на еднодневните депозити, изчислена на базата на реални сделки, е била 1.42% на годишна база. На базата на подадените оферти индексът SOFIBOR е бил 1.669%, а SOFIBID - 1.206 процента.За пазар, на който се работи с десетки милиарди левове, това са големи отклонения, заяви пожелалият анонимност дилър. Точно заради тези разминавания индексите са само ориентир и банките едва ли ще ги използват като база за определяне на лихвите по кредитите.Индексите ще се формират на базата на цените за депозитите, които се обявяват от група банки. Засега в нея влизат 12 кредитни институции - БНП-Париба (България), БУЛБАНК, Пощенска банка, Райфайзенбанк (България), клонът на ИНГ Банк в София, ОББ, Общинска банка, Първа инвестиционна банка, СЖ Експресбанк, СИТИБАНК, България Инвест и БИОХИМ. Всички те отговарят на изискването да имат обща сума на активите не по-малко от 200 млн. лв. и да държат 2% от общия оборот на пазара на необезпечени левови депозити. Дванайсетте банки контролират над 80% от пазара на междубанкови депозити, което, според експертите, е напълно достатъчно, за да гарантира представителност на индексите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във