Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Пандемията "вкара" парите ни в банките

Какви са прогнозите на БНБ?

S 250 9de79903 37a4 4e41 b0bd 081cc999a76d

Оказва се, че социалната изолация има и положителна страна - хората стават по-предпазливи към парите си, а и към разходите си. Защитавайки  здравето си в условията на пандемия, българинът започнал да пази и финансова "хигиена" - посяга  по-рядко към заемите, а и пести  повече. 

По време на изолацията, породена от COVID-19 спестяванията на фирмите и домакинствата в банките са продължили да нараствати то със сравнително високи темпове. Това се разбира  от най-новото тримесечно издание "Икономически преглед", което изготвя  Българската народна банка. От институцията уточняват, че въпросният втори брой е представен на ръководството на централната банка на заседанието му на 13 август и  в него са използвани статистически данни и информация, публикувани до 10 юли. Анализираният период обхваща поведението на хората, бизнеса и банките  у нас за времето  от началото на април до края на май 2020 година.

"Ограничените възможности за потребление на определени стоки и услуги от страна на домакинствата в периода  на извънредното положение в страната допринесоха за нарастване на спестяванията в банките, особено при липсата на сигурна и нискорискова алтернатива на банковите депозити", пише в документа. От него става ясно, че влияние за нарастването на влоговете в банките оказват фактори  като отлагането на потреблението на домакинствата, а също  и  по-забавения  старт  на  инвестиционните проекти на фирмите. Финансистите отдават това поведение на повишената несигурност за бъдещото развитие на икономиката, предизвикана от пандемията.

Анализът  констатира, че  само през април депозитите на неправителствения сектор са нарастнали на годишна база с цели 8,1%, достигайки - 85,814 млрд. лева. Месец по-късно сумата е набъбнала до 86,295 млрд. лв., което представлява ръст от 8,6% за една година.  

Наблюдението на домакинските бюджети, което пък осъществява  Националният статистически институт, потвърждава тази информация. Според статистиците делът на спестяванията в разполагаемия доход на домакинствата се е повишил през първото тримесечие на 2020 г. "в съответствие с нарасналата несигурност и верижния спад на частното потребление". Въпреки това  през пролетта активите на домакинствата, измерени чрез нетната им позиция в банковата система, са забавили нарастването си. Това било резултат от по-ниския растеж на депозитната база през март заради   загубата на доходи от труд, които са претърпели  част от домакинствата.

Все по-малко кредити

Колкото до  фирмените заеми и тези на домакинствата  - БНБ  отчита постепенно  забавяне на годишния им растеж, регистриран през март (годишен ръст от 9,1 процента). За  постигането на този резултат според банкерите ефект оказали различни фактори, свързани с  търсенето и други - свързани с предлагането. Уточняваме, че през май вземанията от неправителствения сектор се увеличават със 7,3%, като достигат 64,986 млрд. лв., а през април било регистрирано годишно увеличение от 7,8 на сто.

Каква е прогнозата?

Според експертите на БНБ тенденцията за формиране на спестявания с предпазна цел ще се запази и през втората половина на 2020-а.

"Очакваното частично възстановяване на пазара на труда и отмяната на ограничителните мерки ще са фактори за нарастването на верижна база на потреблението на домакинствата през третото и четвъртото тримесечие на 2020 година. Въпреки това, очакваме несигурността да остане висока, което ще е предпоставка домакинствата да  поддържат  висока норма на спестявания с предпазна цел ", обясняват от Централната банка.

Според експертите тази тенденция ще се запази до края на 2022 година.

"При евентуално  постепенно овладяване на пандемията през 2021 г. и 2022 г. ефектът на предпазните спестявания вероятно ще бъде по-слабо изразен", уточнват банковите анализатори. Според тях високият приток на привлечени средства в банките ще допринесе за запазване на лихвените проценти по депозитите на достигнатите ниски нива. 

Прогнозата на БНБ за новоотпуснатите кредити до края на годината е скептична. 

"При кредита за неправителствения сектор очакваме значително забавяне на годишния растеж в резултат на намаляване на търсенето на кредитен ресурс в условията на влошена макроикономическа среда и несигурност относно продължителността на пандемията. Потенциален фактор за забавяне на растежа на кредита е и възможно допълнително затягане на стандартите и условията за отпускане на нови кредити от страна на банките и намаляването на склонността им  да поемат риск", разясняват експертите  от БНБ.

Оказва се, че въпреки ниската цена на привлечения от банките ресурс по-голямата несигурност най-вероятно ще повлияе за увеличаване на рисковата премия по кредитите. Това според анализа на Централната банка ще се отрази като известно повишение на лихвените проценти по новоотпуснатите кредити.

Експертите допълват, че ако пандемията бъде овладяна, темпът на нарастване на кредитите за неправителствения сектор в периода 2021-2022 г. постепенно ще се ускори, но все пак  ще остане значително по-нисък от наблюдавания през 2019 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във