Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Пандемията "удари" приходите на застрахователите

Компании предлагат полици, покриващи риска от болестта

Все още не можем да си купим ваксина срещу коварния COVID-19, но утехата е, че поне можем да се застраховаме срещу него. Някои компании у нас предлагат полици, покриващи риска от заболяването, а вече има и хора, получили обезщетение по тях.

 

Ситуацията беше и продължава да е стрес-тест за адаптивността и стабилността на бизнесите.  Тест, който отново проверява и устойчивостта на застрахователната индустрия. А въведените извънредни мерки изправиха всички нас пред тежки предизвикателства, за които не съществуват готови решения. Компаниите реагираха на нуждите на обществото от защита, като разработиха и предложиха застрахователни продукти и покрития срещу риска от  COVID-19.

На пазара се предлагат застраховки, които покриват диагностика на COVID-19,  лечение и болничен престой, както и загуба на живот. Има и застраховка в подкрепа на българският туризъм за гарантиране на издадените ваучери от туроператорите, свързани с отменените пътувания. Българските граждани могат да закупят и застраховки, покриващи риска от COVID-19 при пътуване в чужбина.

Преглед на предложенията на застрахователите показва, че като цяло рискът от коронавируса е включен в застраховките "Помощ при пътуване", "Здравна грижа" и "Живот". Въпреки това експертите съветват внимателно да се проучи дали застраховката покрива риска от заболяването по време на пандемия.

Една от компаниите, които предлагат застраховка срещу острото респираторно заболяване, ударило света е Generali. Груповата застраховка „Коронавирус“  гарантира изплащането на 3000 лева на наследниците на починал от болестта. Предвижда се и по 50 лв. обезщетение за всеки ден болничен престой от 8-ия ден, но с максимум 14 дни. Срокът на застраховката е от 1 до 8 месеца, а валидността й изтича на 31 декември 2020-а. Месечна застрахователна премия за едно лице е 2.50 лева. Важно е да се уточни, че такава застраховка не може да се сключи за медицински персонал.

Решение да застрахова точно този персонал е взела друга компания.

"По линия на застраховането решихме да застраховаме медицинския персонал на първа линия", заяви Петър Андронов, главен изпълнителен директор на Обединена българска банка, при представянето на нейните резултати и планове в началото на септември. Банката, заедно със застрахователя ДЗИ са част от белгийската KBC Груп. В случая става дума за 1116 лекари, медицински сестри и друг медицински персонал от София, като до 10 септември са били изплатени 31 обезщетения за над 40 000 лева. Застраховката е валидна и сега, като подпомага  с 1000 лв. хората с временна неработоспособност по време на домашно лечение и с 1500 лв. при болничен престой.

Застраховани срещу COVID-19 са и учителите в столичното 107 ОУ "Хан Крум", за което в. „Банкеръ“ писа преди няколко броя. Около седмица след старта на учебната година обаче стана ясно, че няколко от тези преподаватели са заболели от коронавирус.

"Лев Инс" и "Животозастрахователен институт" пък предоставиха безплатно специално покритие за събития, настъпили вследствие на инфекция с Covid-19 към Груповата "Рискова застраховка Живот" за всички служители на МВР.

Що се касае до туристическите застраховки, тези на Алианц Глобъл Асистанс покриват риска от заразата. Ако човек се разболе от COVID-19 или е поставен под карантина поради съмнение за заболяване и трябва да отмени пътуване, застраховката покрива възстановяването на разходите за анулиране на пътуването. В случай, че се разболе от коронавирус по време на пътуване в чужбина, застрахованият ще получи пълна медицинска защита като част от медицинската полица за чужбина, включена в застрахователния пакет.

Важно е да уточним, че ако пътуването се отмени, поради забрана за пътуване, туроператорите са длъжни да възстановяват сумите на туристите. Застраховката е част от туристическия пакет, така че при възстановяване на сумата се връща и тази част, която е платена като премия за застраховката.  Ако застраховката е сключена директно при застраховател и отмяната на пътуването се осъществи преди началната дата на застраховката, т.е. предварително, лицето може да прекрати застраховката и да си получи съответна стойност от цената, в зависимост от условията по застраховката в конкретната компания.

Добре е да се знае, че има някои разлики в общите условия по тази застраховка при различните компании, затова всеки клиент трябва предварително да се запознае с тях.

Удар по приходите на застрахователите

Въпреки тези мерки въздействието на коронавируса и намалената стопанска активност са видни от прочита на данните за застрахователния пазар до края на юни 2020-а. Застрахователните компании в България отчитат минимален ръст на премийния приход – 0.65%, като същевременно размерът на изплатените обезщетения се повишава с цели 14.32% на годишна база.

Припомняме, че застрахователите изпратиха първото тримесечие на годината с 4.2% ръст на приходите спрямо същия период на миналата година.

Общият премиен приход  до края юни 2020 г. е 1.447 млрд. лв., с 2.04% по-нисък от същия период за 2019-а. За сравнение, намалението на премийния приход на годишна база за април беше 2.58%, а за май - с 3.48 на сто. Общият размер на изплатените обезщетения достига 587 млн., като нарастването на годишна база е 1.49 процента.

"Данните общо за застрахователния пазар показват постепенен тренд към възстановяване", коментираха последните резултати от Асоциацията на застрахователите в България.

Пазарните данни за първото шестмесечие на 2020 г., оповестени от КФН доказват, че дори в условия на пандемия

българинът най-много се "плаши" за колата си.

"Стабилни са резултатите при най-масовите автомобилни застраховки. По линия на "Гражданска отговорност" на автомобилистите се отчита слабо нарастване на премийния приход от 1.26% спрямо същия период на 2019 г. след спад през април и май. Намалението на премийния приход по "Каско"  е от около 1% на годишна база и може да се определи като незначително, като се има предвид нивото на икономическа активност в страната", съобщават експертите.

Прекарваното време у дома пък е довело до позитивна тенденция в имущественото застраховане.  Тези застраховки бележат пореден ръст. По линия на полиците "Пожар и природни бедствия" нарастването на премийния приход на годишна база е 18.75%, а по "Щети на имущество" – 4.73 на сто. Повишение има и при застраховки "Кредити"- с 13.69 процента. Очаквано продължава спадът по линии на бизнес, свързани с някои видове транспорт и пътуване. Например спадът на премийния приход по застраховка "Помощ при пътуване" е 45 на сто.

"По линия "Зелена карта" за юни 2020-а дори се отчита нулев премиен приход или 100% спад, което е лесно обяснимо с ограниченията за пътуване в резултат на COVID-19", допълват от Асоциацията на застрахователите.

За разлика от общото застраховане, в животозастраховането продължава тенденцията на спад на премийния приход и увеличение на изплатените обезщетения спрямо 2019 година. Според застрахователните анализатори това е обясним резултат в период на стагнация и икономическа несигурност за голяма част от населението.

"През юни 2020 премийният приход е 227 млн. лв., като намалението на годишна база е 14.34%. Същевременно размерът на изплатени обезщетения към края на юни 2020 г. от 87.9 млн. лв. е с 14.32% по-висок от същия период на 2019 г.", сочи статистиката.

Facebook logo
Бъдете с нас и във