Банкеръ Daily

Финансов дневник

Пандемията не разболя кредитите

Въпреки пандемичната обстановка през миналата година лошите кредити у нас успяха да се върнат на нивата от предкризисната 2019-та, показват данните на Българска народна банка (БНБ). Делът на този тип заеми в банковите портфейли у нас остава незначителен, въпреки временното им нарастване. Това отбеляза и "БАНКЕРЪ" преди две седмици на базата на анкета сред водещи банкери.

По дефиниция "лош” кредит е този, при който има просрочие за вноската над 90 дни. Понякога в същата група влизат и задължения, за които няма изгледи скоро да бъдат изплатени. Според БНБ към края на март 2020 г. общо номиналната стойност на изтеглените заеми от българските домакинства е 24,6 млрд. лева. От тях необслужваните са в размер на 1,7 млрд. лева. В края на първите шест месеца е отчетен единственият за годината ръст на лошите кредити. Тогава от банките са изтеглени 24,8 млрд. лв., от които 1,850 млрд. лв. са необслужвани. През лятото показателят започва да спада, а в края на септември стига 1,809 млрд. лева.

До края на 2020-та пък необслужваните заеми са за 1,784 млрд. лв., което е незначителен ръст спрямо 2019 г., когато те са 1,774 млрд. лева.

Размерът на жилищните и потребителските заеми с просрочие се запазва почти без промяна през 2020-та. През първото тримесечие има 419,4 млн. лв. кредити, обезпечени с жилищен имот и с просрочие над 180 дни. Потребителските заеми с такова забавяне са над 707,8 милиона. В края на юни има нарастване на жилищните заеми до 424,6 млн. лв., а пък тези за потребление спадат до 686,3 млн. лева.

През третото тримесечие тенденцията се обръща и ипотеките с просрочие над 6 месеца са вече 408,5 млн. лв., или с около 16 млн. лв. по-малко. Потребителските заеми пък растат и стигат над 685 милиона. Логично, през декември, когато се отчита спад в общия размер на необслужваните кредити, има намаление и в двата вида задължения. Ипотеките спадат под 400 млн. лв. и са вече 355,1 милиона. А потребителските заеми са 668,1 млн. лева.

Макар през 2020-та да има спад в лошите заеми, то редица институции и експерти предупреждават, че от средата на тази година може да има ръст на необслужваните кредити. Причина за това е не само пандемичната обстановка, но и изтеклият кредитен мораториум. Очакванията са, че не всеки българин ще успее да си стъпи на краката навреме и съответно, дори след забавянето на вноските, той може отново да пропусне да ги плаща поради нестабилни доходи, загубена работа и др.

Facebook logo
Бъдете с нас и във