Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ПАЯЖИНА ОТ ДОГАДКИ ОБВИ ЕВРОБАНК

Маската на показността често се използва за прикриване на истинските намерения. Горе-долу такава ще се окаже целта на целия медиен шум, който ръководството на ЕВРОБАНК четири месеца умело усилваше. На този фон през март 2001 г. в самата ЕВРОБАНК настъпиха солидни рокади - както в органите й на управление, така и в акционерното й участие. Ян Тушим и Роман Фечик, които до неотдавна активно се занимаваха с оперативния мениджмънт на ЕВРОБАНК, излязоха от ръководството й и станаха членове на надзорния съвет. Настоятелните опити на репортер на в. БАНКЕРЪ да се свърже с един от двамата се оказаха напразни. От банката отговаряха, че те вече са в Словакия. Там, според запознати с делата им, Фечик се е посветил на чешката Унионбанк, която миналата седмица бе купена от структури на Истрокапитал.
Междувременно хитът с продажбата на ЕВРОБАНК продължи да се върти у нас. А оперативният й мениджмънт бе поверен на управителния й съвет, в който главната роля получи дошлият от НЕФТИНВЕСТБАНК Емил Ангелов. Като официална причина за смяната на местоработата си той посочи по-добрите условия, които му предлагат в ЕВРОБАНК, и предизвикателството на сделките, които нейният основен акционер - словашкият фонд Истрокапитал, се опитва да сключи - да продаде своите акции в банката и да купи ЦКБ. Някои банкери приемат тези мотиви на Ангелов с усмивка и коментират, че преместването му от НЕФТИНВЕСТБАНК в ЕВРОБАНК е само подготовка за обединяването на двете кредитни институции. В подкрепа на тази своя теза финансистите сочат сделките с пакети акции на ЕВРОБАНК, които от 18 март до 23 април са регистрирани от Централния депозитар. През този период са осъществени четири операции.
С първата операция, регистрирана от Централния депозитар, са прехвърлени акции на ЕВРОБАНК с номинал 12 802 585 лева. Според БНБ става дума за пакета на Истрокапитал в банката, който е прехвърлен на Еврокапитал - България АД - дружество, в което, според служители на ЕВРОБАНК, словашкият фонд държи 99% от капитала, а Роман Фечик - 1 процент. Междувременно в броя си от 4 април 2001 г. Държавен вестник публикува решението на съвета на директорите на Еврокапитал - България от 12 март 2001 г., с което капиталът на дружеството се увеличава от 50 хил. на 12 853 хил. лева.
Другата операция е свързана с БПИ - дружество, контролирано от словашкия фонд, което притежава 8% от капитала на ЕВРОБАНК. То залага акциите си в нея в полза на НЕФТИНВЕСТБАНК срещу финансиране от 600 хил. лева. На практика е осъществена репо сделка, според която след като БПИ върне парите на НЕФТИНВЕСТБАНК, ще си получи обратно акциите от ЕВРОБАНК. Но ако заемът не бъде издължен, нефтената банка става реален акционер на ЕВРОБАНК.
В началото на април на два пъти са прехвърлени по 1.55% от акциите на ЕВРОБАНК, които са собственост на ЕВРОИНС. В крайна сметка те стават притежание на физическото лице адвокат Стоян Кръстев, който представлява НЕФТИНВЕСТБАНК по много съдебни дела.
Какво пречи същата репо сделка с НЕФТИНВЕСТБАНК да сключи и Еврокапитал - България АД, като заложи акциите си в ЕВРОБАНК. Чрез подобни репо сделки нефтената банка може в един момент да се окаже мажоритарен собственик на ЕВРОБАНК и да поиска разрешение от БНБ да я погълне. Това е причината Емил Ангелов да се прехвърли в ЕВРОБАНК, коментира висш банкер, пожелал да остане неназован. Според самия Ангелов такава репо сделка не може да бъде осъществена, защото би била нарушение на Закона за банките, още повече че акциите на ЕВРОБАНК се водят от Централния депозитар, и никой няма да допусне такова нарушение да бъде извършено. Той отрече всякаква възможност за обединяване.
Председателката на управителния съвет на НЕФТИНВЕСТБАНК Петя Славова пък заяви за в. БАНКЕРЪ, че ръководената от нея институция не предвижда в момента никакви операции по сливания или поглъщания на други кредитни институции.
За БАНКЕРЪ Емил Ангелов поясни, че Истрокапитал е прехвърлил акциите си от ЕВРОБАНК на Еврокапитал-България АД, за да намали данъците, които фонда трябва да плати в Словакия, при положение че продаде дела си в ЕВРОБАНК. Причината била, че между двете страни няма спогодба за избягване на двойното данъчно облагане.
Словашкият фонд е придобил пакета си в банката по номиналната му стойност и при положение че бе получил за него цена, равна на 130% от номиналната стойност на акциите, трябваше да плати у нас 15% данък за разликата между номиналната и продажната цена и още 20% данък върху същата разлика в Словакия. След прехвърлянето на акциите на словашкия Еврокапитал-България по номинал, ако чуждестранният консорциум ги купи, данъкът върху репатрирането на печалбата от сделката ще бъде много по-малък. Това е целта на операцията и никакви други схеми не стоят зад нея.
Обяснихме на БНБ защо Истрокапитал прехвърля акциите си в ЕВРОБАНК. Централната банка прие нашите мотиви и даде разрешение за операцията, поясни Ангелов.
Само че сделка с консорциума, в който влизат Комерцбанк, ЕБВР, Международната финансова корпорация, германската държавна банка Дойче Инвестиционс унд Ендвиклунг Гезелшафт и инвестиционния фонд ИМИ, няма да има. В началото на 2001 г. консорциумът предложи да купи 97.5% от капитала на ЕВРОБАНК. В края на март 2001 г. акционерите й поискаха от консорциума 24 млн. лв., но след като предложението им удари на камък, превъртяха офертата си на 180 градуса. В средата на април бе съобщено новото предложение на Истрокапитал към инвеститорите - да им продадат 49% от ЕВРОБАНК за 20 млн. лева. По това време обаче са текли съвсем други сделки.
Служители на БНБ твърдят, че участници в консорциума са уведомили Централната банка, че се отказват от покупката на ЕВРОБАНК и дори са заявили, че ще поискат разрешение да открият собствена кредитна институция в България, но засега такова писмено искане не било депозирано. Представители на фирми за недвижими имоти пък коментират, че консорциумът вече търсел сграда, в която да се настани централата на новата кредитна институция
Емил Ангелов обаче заяви за БАНКЕРЪ, че чуждестранният консорциум все още не е отговорил на последната оферта за продажбата на ЕВРОБАНК.
В момента за провал на сделката и дума не може да става. Ако получа писмен отказ от участниците в консорциума или още две-три седмици те не отговорят на направеното от Истрокапитал писмено предложение, тогава ще приема, че сделка няма да има, и ще дам специална пресконференция по случая, заяви новият изпълнителен директор на ЕВРОБАНК.
Според него евентуалният провал няма да охлади амбициите на Истрокапитал да закупи мажоритарен пакет акции в ЦКБ. Надзорният съвет на ЕВРОБАНК, председателстван от Ян Тушим, е упълномощил мениджъра й да води преговори за покупката на ЦКБ, като е определил параметрите, в които той може да направи оферта.
Емил Ангелов е подписал две писма до Банковата консолидационна компания, собственик на 32.78% от ЦКБ, в които се заявява интерес към покупката на този пакет акции. Писмо за намеренията на ЕВРОБАНК са получили и мениджърите на Корпоративна банка, която пък е собственик на 19.43% от ЦКБ. Изходът от тези планове обаче засега остава в бъдещето.

Facebook logo
Бъдете с нас и във