Банкеръ Daily

Финансов дневник

Пада банковата тайна в целия Европейски съюз от 2017 година


"Банковата тайна е мъртва", заяви европейският комисар по данъчното облагане Алгидрас Шемета след края на заседанието на Съвета по икономически и финансови въпроси на 14 октомври.


Финансовите министри от Европейския съюз се договориха във вторник да приведат стандартите на ЕС за данъчно облагане наравно с глобалните правила от 2017 г. Министрите постигнаха съгласие за актуализиране на директивата, насочена към борбата с измамите и избягването на данъци.

Споразумението разширява съществуващото законодателство за обмен на банкова информация като в обхвата му влизат и допълнителни източници на приходи, включително дивиденти, лихви и салда по сметки. Държавите членки на ЕС вече обменят информация за доходите от трудови правоотношения, директорски възнаграждения, застраховка живот, пенсии или собственост.
По думи на комисар Шемета "новият закон обещава пълна и продължителна прозрачност в Европа".

Съветът прие изменение на директивата за обмен на информация между данъчните администрации на държавите членки. Тази информация е свързана с определени категории доходи, които данъкоплатците притежават в държава членка, различна от тяхната държава на пребиваване.


"Днес предприехме огромна стъпка към по-голяма прозрачност и белязахме края на банковата тайна по данъчни въпроси в ЕС", заяви Пиер Карло Падоан, италианският министър на икономиката, който председателстваше срещата.


Влизането в сила на правилата стана възможно след като Люксембург и Австрия оттеглиха дългогодишната си съпротива и одобриха новите правила. Австрия ще получи една допълнителна година, за да приведе своето законодателство в пълно съответствие с нормите на Брюксел.

Facebook logo
Бъдете с нас и във