Банкеръ Daily

Финансов дневник

Отварят грантовата схема за малки фирми с оборот над 500 хил. лв.

В понеделник ще бъде отворена за кандидатстване схемата за подкрепа на малки предприятия с оборот над 500 000 лв.Това съобщиха от Министерството на икономиката.

Общият размер на финансова помощ по процедурата е 78 233 200 лв., като 66 498 220 лева са от Европейския фонд за регионално развитие, о станалите 11 734 980 лева от държавния бюджет, а подпомагането става чрез оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020.

Целта на процедурата е осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията CОVID-19, казва министърът на икономиката Лъчезар Борисов.

Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са регистрирани преди 01.01.2019 г. и са извършвали стопанска дейност през 2018 г. и 2019 г. и имат минимум две приключени финансови години (2018 г. и 2019 г.) преди датата на обявяване на процедурата, в рамките на които да са извършвали стопанска дейност,  отговарят на изискванията за малко предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия.

Процедурата ще бъде отворена за кандидатстване в Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) на 22 февруари (понеделник) 2021 г., от 11.00 часа.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 16:30 часа на 15 март 2021 г.

Подаването на проектното предложение се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на опростен уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез ИСУН 2020.

Икономическият министър изтъкна още, че над 700 млн.лв., част от антикризисния пакет, изпълняван от Министерството на икономиката вече са достигнали до българските предприятия. Те са по процедурите за микро и малки предприятия, за транспортния сектор, за МСП от туристическия сектор, както и по съвместната процедура с НАП, по която изплащането на средства продължава.

"Договорени са още 300 млн.лв. по процедурите в подкрепа на средни предприятия и за подобряване на производствения капацитет в МСП, по които вече тече сключване на административните договори и след отчитане се преминава към плащане на целия размер на одобрената безвъзмездна финансова помощ по проектите", допълни той.

Борисов подчерта, че по мерките в подкрепа на бизнеса, чрез ББР над 325 млн.лв. са гарантираните вече кредити по двете гаранционни програми на Банката.

Facebook logo
Бъдете с нас и във