Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ОТР ПРАВИ УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО У НАС

ОТР Фонд Мениджмънт (OTP Fund Management) ще създаде свое дъщерно дружество за управление на активи в България. Става въпрос за ДСК Управление на активи, на което Комисията за финансов надзор (КНФ) издаде разрешение за извършване на такава дейност на 15 декември. ОТР Фонд Мениджмънт е дъщерно дружество на собственика на Банка ДСК - унгарската банка ОТР (О Ти Пи). ДСК Управление на активи планира да поеме инвестирането на свободните средства на фондовете, управлявани от пенсионноосигурителна компания ДСК-Родина АД и от животозастрахователната ДСК Гаранция АД, обясни главният изпълнителен директор и председател на управителния съвет на дружеството Петко Кръстев. Възнамеряваме да управляване и дейността на инвестиционно дружество от отворен тип, което ще има консервативна инвестиционна стратегия, допълни той. А това означава, че то ще инвестира в облигации и държавни ценни книжа, които са с нисък риск и фиксирана доходност. Досега единствената кредитна институция, която има регистрирано свое управляващо дружество, е Обединена българска банка. Става въпрос за ОББ Асет Мениджмънт, което получи лиценз от КНФ на 5 март. Преди около два месеца - на 13 октомври, тя одобри и създаването на инвестиционен фонд към него - ОББ балансиран фонд АД, който ще инвестира в акции и облигации. Идеята на банката е в скоро време да бъдат създадени още две инвестиционни дружества. Едното от тях ще е специализирано за вложения в акции, а другото само в облигации.

Facebook logo
Бъдете с нас и във