Банкеръ Daily

Финансов дневник

Отпускането на кредити леко се ускорява

Ръстът на кредитирането бележи леко ускорение към края на март, според публикуваните на 23 април данни на Българската народна банка.

Паричната статистика показва, че кредитите за неправителствения сектор достигат 66.285 млрд. лв. и се увеличават на годишна база с 4.6%. За сравнение годишно повишение през февруари бе 4.1 на сто.

Бизнес заемите бележат годишен ръст от 2.7%, като темпът им на растеж се запазва спрямо втория месец на годината, достигайки 35.765 млрд. лева.

Прави впечатление, че доста по-осезаемо е ускорението при заемите за домакинствата. В края на март те са 26.085 млрд. лева. Спрямо същия месец на 2020 г. те се увеличават със 7.1 при 6.3% годишно повишение през февруари 2021 година.

Според данните на БНБ жилищните кредити са 12.367 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 11.9% при 11.3% годишно увеличение през февруари 2021 година.

Потребителските кредити възлизат на 12.170 млрд. лв. и се увеличават с 5.5% спрямо март 2020 г., като ускорението спрямо февруари е с 0.7 на сто.

В същото време заемите за работодатели и самонаети лица се понижават със 7.4% на годишна база през март 2021 г. при 8.5% годишно понижение през февруари и в края на месеца са 377.5 млн. лева.

В същото време кредитите, предоставени на финансови предприятия, са 4.435 млрд. лв. В сравнение с март 2020 г. те се увеличават с 6.1%, съпоставено с 4.4% ръст през втория месец на годината.

Статуквото при депозитите се запазва

Поради икономическата несигурност продължава и предпазното трупане на спестявания под формата на депозити. БНБ отчита, че в края на март 2021 г. депозитите6 на неправителствения сектор7 са 95.670 млрд. лв., като годишното им увеличение е 12.2 процента.

Бизнес влоговете бележат ръст от 16.1% на годишна база, а ускорението в ръста им спрямо февруари е 2.8 процента. Депозитите на домакинствата са 62.852 млрд. лв. към края на март 2021 година. Те се увеличават с 12% спрямо същия месец на 2020 г.  при 11.3% годишен ръст през февруари 2021 година.

Спад се забелязва единствено при депозитите на финансовите предприятия, които намаляват с 14.2% на годишна база през март 2021 година при 13.9% годишно повишение през февруари 2021 г., като в края на месеца достигат 2.846 млрд. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във