Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Отново се оформя тлъст излишък за "извънредни" харчове

За около  месец държавният бюджет натрупа  близо 1 млрд. лв. излишък. Това става ясно от съпоставката на данните за първия месец на 2020-а и тези от края на миналата година. От публикуваните разчети  на финансовото министерство се вижда, че бюджетното салдо по консолидираната фискална програма е положително - в размер на 878.6 млн. лева. От ведомството на Владислав Горанов уточняват, че излишъкът се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 967.1 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 88.5 млн. лева. Бюджетът приключи 2019 г. с над 1 млрд. лв. дефицит и  тогава обяснението бе, че това е еднократен ефект от покупката на осемте изтребители  F-16 и  от плащането на 2.1 млрд. лева, което бе извършено авансово и накуп. 

В същото време към края на януари размерът на фискалния резерв е 10.7 млрд. лева. От тях 9.3 млрд. лв. са депозити на фискалния резерв в БНБ и банки, а 1.4 млрд. лв.  са вземания от фондовете на Европейския съюз. Оказва се, че само за месец в резерва са постъпили 1.9 млрд. лева, тъй като към края на миналата година размерът му бе 8.8 млрд. лева. От министерството не поясняват как е било възстановено нивото на фискалния резерв от началото на 2019 година. 

Общата сума на данъчните постъпления, включително приходите от осигурителни вноски, възлиза на 3 192.4 млн. лв., което представлява 8.5 % от планираните за годината данъчни приходи. Приходите от преки данъци са в размер на 406.1 млн. лв. 

Приходите от косвени данъци са в размер на 1 849.0 млн. лв., а  постъпленията от ДДС - 1 329,4 млн. лева. Отчетени са приходи от акцизи в размер на 489 млн. лв., а от мита са 21.4 млн. лева.

Разходите за януари 2020 г. възлизат на 2 895.9 млн. лева. Номиналното нарастване, съпоставено с януари 2019 г., е основно поради по-високия размер на капиталовите разходи, на разходите за персонал и на социалните плащания за пенсии.

По принцип поддържаният бюджетен излишък чрез нереализирани разходи дава възможност на правителството в края на годината да реализира извънредни харчове чрез  постановления на Министерския съвет, без обсъждане в парламента. Вече улегнала практика и при управлението на ГЕРБ,а и при някои от предшествениците им е през декември да се харчат милиони, а в някои случаи и милиарди.

Facebook logo
Бъдете с нас и във