Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ОТНОВО ГЛОБЯВАТ САРАФИ

Само за един ден, на 18 юли 2005 г., данъчните власти са проверили общо 50 обменни бюра в София и по Южното Черноморие и са съставили 23 акта за нарушения. Единадесет от тях са за неизпълнение на новите изисквания в Наредба № 4, които забраняват на сарафите да обявяват курсовете на БНБ на табла пред или вътре в обменното бюро, защото по този начин заблуждават клиентите за цените, по които обменят валута. В резултат на проверките за 24 часа бяха затворени 23 бюра - нарушители, в 11 от тях са конфискувани таблата с обявените курсове на Централната банка. Сред първите запечатани, макар и само за едно денонощие, се оказаха сарафските пунктове на площад Македония и ул. Екзарх Йосиф, близо до Женския пазар в столицата. От отдел Оперативен контрол на Главна данъчна дирекция (ГДД) коментираха, че някои от санкционираните обменни бюра са нарушавали нееднократно законовите разпоредби. За нарушения на Валутния закон санкциите са от 2 хил. до 6 хил. лв., като наказателното постановление и размерът на глобата за всеки отделен случай се определят от териториалния данъчен директор. Сарафите имат право да обжалват пред съда административния акт и едва след като влезе в сила съдебното решение, са длъжни да платят глобата. При състоянието на съдебната реформа у нас процесът не е нито бърз, нито лесен, нито безпристрастен. Затова сарафите продължават да се състезават с данъчните. Как ли? След като минат проверките, отново изкарват таблата с фиксинга на БНБ, а реалният обменен курс, който е с десетки стотинки по-нисък от него, поставят зад вратата или в някой закътан ъгъл. Новите поправки в Наредба № 4 ги задължават да обявяват обменния курс на видно място - пред и вътре в бюрото, както и над гишето, на което се извършват сделките. Обменните бюра са на регистрационен режим в Агенцията за финансово разузнаване към Министерството на финансите. От агенцията отказват регистрация само когато кандидат-сарафите не представят пълна документация, или пък са лица, укривали доходи от данъчните власти, или вече са били санкционирани по Валутния закон. Регистрация не се дава и на лица, които са осъждани за престъпления от общ характер или имат образувано предварително производство за това. Само при установени системни нарушения данъчните власти имат право да затворят бюрата за повече от един месец, докато за единични провинения санкцията е запечатване на чейнджбюрото за 24 часа плюс глоба.Служителите от дирекция Оперативен контрол на Главна данъчна дирекция продължават да проверяват сарафските бюра. Обобщените резултати от проверките им ще са ясни в края на юли 2005 година. Каквото и да измислят данъчните власти обаче, е ясно, че измамниците винаги ще изобретяват нови начини за заблуда на клиентите си. При това положение изниква въпросът не е ли по-добре фирмите, занимаващи се с обмяна на валута, да бъдат поставени на лицензионен режим. Ако това бъде направено, съответният контролен орган при констатирани нарушения ще може да се отнема разрешителното за извършване на сарафска дейност. Съществува, разбира се, и вариант, която още преди две години бе лансиран от сегашния управител на БНБ Иван Искров, а именно обменни бюра да могат да разкриват само банките, застрахователните дружества и инвестиционните посредници - все структури, върху които се осъществява ефективен надзор.

Facebook logo
Бъдете с нас и във