Банкеръ Daily

Финансов дневник

Открити са нарушения при около 100 обществени поръчки

Инспектори на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) през второто тримесечие на  годината са осъществили 124 инспекции, което е с 21% повече спрямо първото тримесечие на настоящата година, като са проверени 527 обществени поръчки, на обща стойност 499 894 704 лв. Инспектирани са 1639 договора, на стойност 716 529 768 лв. Това става ясно от публикувания на сайта на агенцията доклад.

С изменението на Закона за държавната финансова инспекция до 10-то число на месеца, следващ всяко тримесечие, на интернет страницата на агенцията се публикува списък с обектите, в които инспекциите на АДФИ са приключили, както и информация за резултатите от тях.

От доклада става ясно, че са инспектирани 12 държавни фирми, сред които АЕЦ „Козлодуй“, Летище София, Центъра за градска мобилност; 12 висши училища и университети; 14 ВиК дружества; едно средно училище, една детска градина, 2 министерство – МВР, дирекция Дирекция „Управление на собствеността и социалните дейности“ и Министерство на енергетиката; 2 многопрофилни болници и 102 общини, вкл. Столична община, район „Възржадане“.

Инспекторите са констатирали 99 случая на непроведени или неоснователно проведени обществени поръчки, които са на обща стойност 29 800 777 лв. Установено е, че 497 631 лв. не са изразходвани по предназначение, от тях 147 817 лв. са възстановени по време на финансовите инспекции.

През отчетния период са съставени 377 акта за установяване на административни нарушения, което е с 31 % повече спрямо предходното тримесечие, и са идентифицирани 7 „индикатора за измама".

От сайта на АДФИ става ясно, че предоставената информация е синтезирана извадка на установеното от органите на инспекцията по време на проврките и не представя в пълен обем всички данни и констатации, отразени в изготвените доклади. Пълната информация по конкретен доклад може да бъде предоставена по реда на Закона за достъп до обществена информация. Така всеки гражданин, който допълнително желае да получи достъп до конкретен доклад от финансова инспекция, може да го направи по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Facebook logo
Бъдете с нас и във