Банкеръ Weekly

предупреждение

От забавена вноска се мре, ако клиентът нехае

Просрочената вноска по кредита е нечакано зло за съвестния клиент. Банката, логично, го приема в пъти по-драматично. На неизрядния клиент е отредена номинация за поддържаща роля. За да я защити, просто трябва да играе добре. Като използва трикове - разбира се, легални, за да измъкне максимална полза от незавидната ситуация, в която е изпаднал.

Първото нещо, което трябва да се знае, е, че банката няма интерес да пристъпи прибързано към принудително изпълнение. Затова тя поддържа конструктивна линия на поведение - търси съвместен диалог. Причината за това е повече от прозаична - банката трябва да провизира необслужвания кредит и да заделя пари за това, което в крайна сметка изяжда от печалбата й.
Банката обаче няма да стои със скръстени ръце. Първата стъпка, която се предприема, е начисляване на лихва за просрочие. Тук трябва да си прочетете договора - за да видите  под какво сте се подписали, замаяни от радостта, че все пак сте успели да вземете толкова пари накуп. Всички условия в случая са описани най-вече в договора за кредит, а в някои случаи и в общите условия към него. Наказателната лихва е в три варианта: законовата лихва + договорената или договорената + 10% или само законовата лихва. Последната е основен лихвен процент (ОЛП) +10% и тази за просрочие не може да бъде над нея.

Кога пада мандалато?

С други думи, откога започва да тече изчислената по един или друг начин - според договора - наказателна лихва. В повечето случаи това е от деня, следващ датата за плащане на вноската, като времето, за което се начислява лихвата за забава, е само периодът на просрочие. От направеното проучване се вижда, че този начин на действие са възприели ОББ и Сибанк, които в момента се сливат, Райфайзенбанк, "Societe Generale Експресбанк", Пощенска банка,  ПИБ и "Банка ДСК".

Максималният праг на обезщетението за забава е нормативно регулиран и не може да надвишава законната лихва. Това означава, че в периода, в който клиентът е в просрочие, той дължи договорената и законовата лихва.

Спорен момент е и този върху каква сума се начислява наказателната лихва. Който и банкер да попитате, ще ви отговори автоматично: върху просрочената сума. Какво значи това обаче е "лична работа" на всяка банка. Най-общо тя може да включва както главница, така и лихва.
Райфайзенбанк например начислява наказателна надбавка към лихвата върху забавената главница за времето на забавата до окончателното изплащане на забавените задължения. ОББ начислява лихва за просрочие само върху размера на просрочената сума и само за срока на закъснението.
От "Societe Generale Експресбанк" обясниха, че при тях през периода на просрочие наказателна лихва се начислява само и единствено върху падежиралата, неплатена и просрочена главница - не върху погасителната вноска, която включва освен главница също така и лихва, и застраховка.

Една просрочена вноска обаче не е болка за умиране, дето викат бабите. Ако обаче броят на просрочените вноски набъбне, тогава банката се активизира и започват настоятелни оперативно-заградителни и оперативно-издирвателни мероприятия за установяване на връзка с неизправния длъжник. Телефонът започва да звъни на пожар, валят SMS напомняния. Точно тогава е добре да проявите висока етика при водене на телефонен разговор, бъдете сигурни, че той се записва, и обещавайте щедро с конкретни суми и дати. За да не стане по-лошо.

А по-лошото всъщност е най-лошото

- предсрочната изискуемост на кредита. Тя се обявява, когато са просрочени една, две или три вноски, понякога и по-късно, но все пак вижте написаното в договора. Какво значи това ли - банката си иска целия отпуснат заем обратно, и то до определена дата.

В даден момент цялата сума става изцяло предсрочно изискуема и вариантите за събиране остават принудително събиране чрез образуване на изпълнително дело при съдебен изпълнител. От този момент разходите, които се правят за принудителното изпълнение, вече са за сметка на клиента. Дали банката ще преследва длъжника, или ще го даде на "вълците" - колекторските фирми, зависи само от нея. Но дали ще се стигне дотам, значение има и поведението на длъжника. Затова доброволното уреждане на задълженията са предпочитаният вариант и за двете страни. При тях, в зависимост от експозицията и размера на просрочието ,дните за предприемане на действия са различни.

Обещание за решение

От банките съветват при проблем кредитополучателят, първо, да се обърне към тях, за да се опитат да намерят удовлетворително и за двете страни решение. Когато обслужващият банкер е наясно със ситуацията, може да предложи индивидуално решение, включително и намаляване на размера на вноските или пък плащане само на лихвата за определен период. Много е важно обаче тези действия наистина да бъдат предприети предварително.

Обслужващият банкер винаги търси контакт по телефона с клиента при възникване на просрочие, за да го уведоми. Банката е настроена да измисли варианти за уреждане на отношенията с клиента и ако той също подходи добронамерено, се постига споразумение.

Ранното диагностициране и навременно лечение често водят до положителен резултат, казано на медицински език. Когато банкер и клиент седнат на една маса, намирането на решение е доста по-лесно. Дали то ще е разсрочване на кредита, преоформянето му като нов, заедно с други задължения по облекчен за клиента план, рефинансирането му при намалени лихви и такси... Вариантите са много.

Рефинансиране на просрочени кредити

Преди да отпуснат пари на клиента, банките проверяват кредитното му досие, за да видят до каква степен ще бъде коректен. Кредитната му история има голяма тежест в рефинансирането на лоши кредити.  А тя се формира от няколко показателя: задължения, които сте погасявали, сегашни задължения, неплатени вноски.

Можете да проверите своята кредитна история чрез заявление по образец на Българската народна банка.  При нередност трябва да се свържете с конкретната институция, за да се нанесат промени. Имайте предвид, че дори и сега да изчистите всичките си задължения по банки, кредитната ви история ще бъде чиста едва след пет години.

При рефинансирането на лоши кредити лихвата е доста по-висока. Банката отпуска кредити на хора с лоша кредитна история, но тя рискува да не се погаси задължението.  Поради тази причина лихвите са доста по-високи. Например един изряден клиент може да се наложи до погасява лихва от 3.5%, докато един с лоша - до няколко пункта, което при рефинансиране може да стигне до няколко десетки хиляди лева.

Ако имате лоша кредитна история и искате да рефинансирате, то трябва да сметнете всичко много точно и да прецените дали предложението за рефинансиране от банката е наистина удачно за вас.

Рефинансирането може да намали месечните ви вноски, но това в дългосрочен план може да се окаже много скъпо.  Все пак рефинансирането ви печели по-ниска лихва, но удължава срока на погасяване, защото иначе банката ще бъде на загуба - това не е особено изгодно за нея.  Смятайте и преценявайте много внимателно, преди да пристъпите към тази стъпка.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във