Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ОТ ОБЩИНСКА БАНКА ИСКАТ САНКЦИИ ЗА КАРОЛЕВ

Горещо лято ще преживее Общинска банка - и в прекия, и в преносния смисъл на думата. Атаките срещу нея, които вече се превръщат във всекидневие, съсипват репутацията й и опъват нервите на клиентите й. Този път томахавката изрови общинският съветник Владимир Каролев, който на заседание на СОС в четвъртък обвини мениджърите на банката, че са нарушили наредбите на БНБ, като са отпуснали на фирми, контролирани от Христо Ковачки, заеми за 23.4 млн. лева. Каролев заяви, че по този начин мениджърите на банката не са спазили изискванията на БНБ, които гласят, че заемите, предоставени на свързани помежду си дружества, не бива да надхвърлят 25% от собствения й капитал. По думите му един от тези кредити - за 8 млн. лв., вече бил несъбираем, каквото и да означава това..., тъй като в класификацията за просрочените заеми не съществува понятието несъбираем. Кредитите, които са просрочени повече от 90 дни, се определят като загуба.
Мениджъри на Общинска банка обаче твърдят, че единствените големи необслужвани дългове са на фирмите Рожен и Руен и са били предоставени от предишното ръководство на институцията. За в.БАНКЕРЪ те съобщиха, че на фирми на Христо Ковачки и на свързани с него дружества са предоставяни кредити, чиято обща стойност е далеч под границите, определени в наредбите на БНБ.
Каролев твърди, че е научил цялата тази информация от
доклад на БНБ
Но по всичко личи, че го е чел, както дяволът чете евангелието. Председателят на Столичния общински съвет Владимир Кисьов, който също е виждал резултатите от проверката на БНБ обаче твърди, че в него няма нищо обезпокоително.
Вестник БАНКЕРЪ научи, че в доклада наистина е оформена група заеми, предоставени на фирми, за които има индикации, че представляват концентрация на риск. Но нищо повече. Експерти от БНБ категорично заявиха, че между отделните компании не може да се намерят никакви доказателства за свързаност. Точно по тази причина БНБ е поставила много висока оценка за стабилността на банката по системата КАМЕЛ, чрез която се анализират общото й финансово състояние и качеството на управлението й. Важна подробност е, че при проверката
не е установено да има класифицирани като загуба заеми
в размер на 8 млн. лева. Има подобни кредити за 3 млн. и 5 млн. лв., но те са отпуснати, преди Христо Ковачки и фирмите му да придобият 26.54% от акциите на Общинска банка. И още, че те не са предоставени на дружествата, които попадат в определената от БНБ група на концентрация на риска.
Изказванията на Владимир Каролев, които станаха масово достояние чрез телевизиите, радиата и всекидневниците, явно са прелели чашата на търпението на мениджърите на Общинска банка, тъй като на 14 юли те са изпратили до БНБ писмо, в което настояват на общинския съветник да бъде наложена административна санкция по чл. 99 от Закона за банките. В него се казва, че който уровна доброто име на кредитна институция и прави това чрез средствата за масова информация, може да бъде глобен до 20 хил. лева. За да направи това обаче, БНБ със сигурност трябва да установи, че с изказванията си Каролев е навредил на доброто име на банката. Така че, заради цялата тази патардия, сега служителите на БНБ ще трябва да се запознаят с купища репортажи и статии, преди да решат дали да наказват Каролев, или не. Въпросът обаче не е в глобата, а в това, че от месец насам Общинска банка се тресе под натиска на недобронамерени коментари, които идват или от Столичния общински съвет, който притежава 67% от капитала й, или от кмета Бойко Борисов.
Свидетели сме на един абсурд
- основният акционер на една кредитна институция демонстрира неподправена враждебност към нея и я подлага на системни атаки. Ще припомним, че в началото на юли кметът Бойко Борисов, който бе вбесен от решението на общото събрание на банката да не раздава дивидент, заяви, че ще изтегли общинските пари от нея и ще я фалира. Тогава в.БАНКЕРЪ съобщи, че столичният градоначалник няма никакви права да тегли по свое усмотрение общински средства от сметките в банката, тъй като не той, а СОС е техен собственик. Скандалът бе бързо изгладен след среща на кмета с представителя на миноритарните акционери в кредитната институция Христо Ковачки. На нея бе договорено в края на август да бъде проведено ново общо събрание на акционерите, което да вземе решение 3 млн. лв. от печалбата й да бъдат раздадени като дивидент, а останалите 600 хил. лв. да бъдат оставени във фонд Резервен. Изчисленията на експертите в кредитната институция са показали, че при такова разпределение на печалбата й за 2005 г. тя ще спази изискванията на БНБ за капиталова адекватност, но потенциалът й за развитие ще бъде значително намален.
Скандалът с Борисов току-що бе затихнал
когато на сцената излезе Владимир Каролев. След седмица-две примерът му може да бъде последван и от друг общински съветник или от някой още по-отговорен фактор. И какво се постига с всичко това? Най-сигурният резултат е, че доверието в банката ще намалява, клиентите й не само че няма да се увеличат, но и могат чувствително да намалеят, пазарният и дял ще спадне, а оттам и приходите, и печалбата й. Да не говорим, че ако атаките срещу кредитната институция продължат със същото ожесточение и интензивност, с нея може да се случи и непоправимото. Основният въпрос е: кой ще спечели от всичко това? Във всеки случай не Столичната община и софиянци.

Facebook logo
Бъдете с нас и във