Банкеръ Daily

Финансов дневник

Осъдиха бившите синдици на КТБ заради липсата на одитиран отчет за 2014 г.

Върховният административен съд (ВАС) осъди вече бившите синдици на Корпоративна търговска банка (КТБ) Лазар Илиев и Росен Ангелчев и БНБ, като отхвърли като неоснователна жалбата  им срещу решението на Комисията за финансов надзор (КФН), което ги задължава да представят одитиран отчет на банката, обявена в несъстоятелност, за 2014 г. 

КФН поиска отчетите от синдиците, които обаче отказаха да ги предоставят, позовавайки се на неправомерни разпореждания на БНБ. От ВАС посочват, че задължението за независим финансов одит от регистрирани одитори е регламентирано в Закона за счетоводството и се отнася за годишните финансови отчети на предприятия, които са емитенти по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

От КФН отбелязват, че „КТБ“ АД (н) не е представила на обществеността в срок изисквания според закона годишен финансов отчет за 2014 г.

Според решението на КФН Лазар Илиев и Росен Ангелчев е трябвало да предоставят по надлежния ред одитирани отчетите на КТБ за 2014 г.  Комисията обосновава взетото си решението с това, че независимо от обстоятелството, че „КТБ“ АД е в несъстоятелност, то продължава да е публично дружество и не е отпаднало задължението за представяне на годишен финансов отчет. В правомощията на синдика е да избере одитор, тъй като именно синдикът представлява предприятието и ръководи текущите му дела.

Счита се, че БНБ е дала само експертно становище в момент, в който не е имала надзорни правомощия и не е съобразила, че „КТБ“ АД (н) е със статут на публично дружество.

Решението подлежи на обжалване пред петчленен състав на ВАС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във