Банкеръ Daily

Финансов дневник

Още пет дружества искат да застраховат в България

България остава интересна за застрахователи и застрахователни посредници с регистрация в други държави членки на ЕС да извършват дейност в България при условията на свободата на предоставяне на услуги. Интересен подход при положение, че населението ни намалява, а и доходите им вървят по-скоро към намаляване.
През август  в Комисията за финансов надзор са получени уведомления от компетентни органи от тези страни за 90 компании, които искат да работят у нас, съобщиха от регулатора.
Пет застрахователни дружества

са обявили намерението да извършват дейност в България при условията на свободата на предоставяне на услуги. Други 24 компании обаче са заявили желание за оттегляне и коригират плановете си за навлизане в България.
В крайна сметка към края на август общият брой на застрахователните дружества, които искат да работят у нас, нараства на 411. Всички те са  от други държави членки на ЕС и от Европейското икономическо пространство, което включва три страни от Европейската асоциация за свобдна търговия – Исландия, Лихтенщайни Норвегия, и членките на ЕС).
По-висока е бил активността при  застрахователните посредници

През август в КФН са получени 12  уведомления относно намерението на дружества от държави членки на ЕС да извършват дейност по застрахователно посредничество в България при условията на свободата на предоставяне на услуги. Много повече са били уведомленията -  41, за преустановяване на работа в страната. Общо 2265 са компаниите с разрешение да извършват трансгранична дейност по застрахователно посредничество в България.

 

ЗД „Евроинс“ се отказа да работи в Ирландия
През август КФН е изпратила уведомление до националния компетентен орган на Ирландия относно оттеглянето на намерението на ЗД „Евроинс“ АД да извършва трансгранична дейност  на нейна територия.
През август няма други български компании от сектора, които да са заявили планове за навлизане или оттеглянето на намерението да предлагат услуги по застрахователно посредничество при условията на свободата на предоставяне на услуги или правото на установяване на територията на държави членки на Европейския съюз.
Това означава, че общият брой на местните застрахователни дружества, които са заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС и ЕИП, се запазва на 17.

Няма промяна и в броя на застрахователните посредници, които искат да работят и в чужбина - те са 52.

Facebook logo
Бъдете с нас и във