Банкеръ Daily

Финансов дневник

Още две банки започват да отпускат безлихвени кредити до 4500 лева

Още две търговски банки започват да приемат заявления за отпускане безлихвени кредити до 4500 лв., гарантирани от Българската банка за развитие - "Интернешънъл Асет Банк“ и "Първа инвестиционна банка". Преди дни по силата на индивидуални споразумения с ББР започнаха да предлагат този продукт - "Общинска банка" и "Инвестбанк". 

Интерес към програмата за безлихвени кредити заявиха общо 12 банки. С останалите осем предстои сключването на споразумения. Това са "Алианц банк", Банка ДСК, ОББ, "Райфайзенкбанк", "Търговска банка Д", "Уникредит Булбанк", ЦКБ и "Юробанк България".

От Инвестбанк потвърдиха пред "Банкеръ", че отпускането на заемите вече е започнало.

Кандидатите могат да се възползват от възможността да получат безлихвен кредит до 4 500 лева наведнъж или на три транша от по 1500 лева. Кредитополучателите не осигуряват обезпечения и не дължат такси, комисиони и неустойки. Максималният срок на погасяване е 5 години, с минимум 6 месеца и максимум 24 месеца гратисен период. Те могат да кандидатстват по програмата до 31 декември 2020 година.

Търговските банки имат право да променят уговорения с клиентите си погасителен план, но в рамките на максимално определените срокове по програмата. Разбира се, дългът може да бъде и предсрочно погасен, за което не се дължи такса или комисиона.

За да получат достъп до такъв кредит, лицата на трудов договор трябва да са преустановили полагането на възмезден труд за работодателя си и да са в неплатен отпуск като следствие от въведените извънредни мерки; да са страна по трудово правоотношение в последните 6 месеца преди излизането в неплатен отпуск; да не получават възнаграждение по други трудови правоотношения; да имат отработени поне пет работни дни  през март, ако това е месецът, в който са пуснати в неплатен отпуск.

Самоосигуряващите се лица трябва да са прекъснали дейността, която извършват като самоосигуряващи се лица и/или търпят поне 20% спад в доходите си за първото тримесечие на 2020 г., сравнено с доходите през първото тримесечие на 2019 г., като резултат от пандемията; да не получават възнаграждение по други правоотношения.

Кандидатите трябва да са с платени осигурителни вноски и да могат да възобновят упражняването на своята дейност (да се върнат на същата работа) след прекратяване на неплатения отпуск.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във