Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ОРАБНИТЕ КРЕДИТИ СЕ ПРЕВРЪЩАТ В ПРОКЛЯТИЕ ЗА SG ЕКСПРЕСБАНК

Не му върви на новото ръководство на SG ЕКСПРЕСБАНК. И едва ли представителите на френската Сосиете Женерал са предполагали, че купувайки през септември 1999 г. варненската банка, ще имат толкова главоболия. Оказва се, че почти всеки кредит, който е бил отпуснат за финансиране на покупката и наемането на кораби, е нароил куп проблеми. А по някои от тях банката е принудена да доказва правотата си в съда. И съвсем не е ясно дали крайният изход ще е благоприятен за нея.

На 28 ноември 2000 г. представителите на SG ЕКСПРЕСБАНК се опитаха да оборят синдиците на Кредитна банка Павел Павлов и Господин Кузманов, които са установили, че управляваната от тях институция дължи на варненската банка 1.010 млн. лева. Експертите на SG ЕКСПРЕСБАНК пък смятат, че тя има да си взема 1.835 млн. лева. Съдия Светлин Михайлов от СГС обаче отложи делото за 12 декември 2000 година. Причината бе искането на адвоката на Кредитна банка Янчо Трончев за прекратяване на производството. Мотивите му бяха, че все още не е приключила битката (подробно описана надолу в текста), която синдиците на фалиралата Мулти-банка водят срещу едно прихващане, направено от SG ЕКСПРЕСБАНК. Трончев се позова на чл.182, ал.1, т.г от ГПК, а той гласи, че съдът спира производството, когато в същия или в друг съд се разглежда дело, решението по което ще има значение за правилното третиране на предявения иск. Съдията Светлин Михайлов поиска да се запознае с подробностите по този случай и отложи съдебните спорове за след две седмици.


Откъде идва

разликата в претенциите

на двете страни по приетия от синдиците списък на кредиторите? Сред причините за разминаването е кредит от 2.250 млн. щ. долара, който ЕКСПРЕСБАНК е отпуснала на Кредитна банка на 10 януари 1997 година. Той е обезпечен с безсрочен депозит на работещата тогава Мулти-кредитна институция от 2.250 млн. щ. долара във варненската банка. По-късно обаче с анекс към договора обезпечението е заменено със записи на заповеди, издадени от параходство Български морски флот в полза на Кредитна банка.


По силата на споменатия договор от 10 януари ЕКСПРЕСБАНК предоставя на Кредитна банка заем от 2.250 млн. щ. долара, с които да бъдат платени прехвърлените от нея в полза на Мулти-институцията 45 000 броя валутни ЗУНК-ове с номинална стойност 4.5 млн. щ. долара. Договорено е връщането на парите да стане на шест равни вноски и всичко потръгва като по мед и масло. Малко преди фалита си, в края на 1998 г., банката на Илия Павлов вече изпитва трудности да обслужва дълга си и остава да виси към ЕКСПРЕСБАНК с последната от договорените вноски за 375 хил. щ. долара.


Това задължение на Кредитна банка към варненската институция е безспорно и синдиците й го включват в списъка на приетите вземания заедно с всички лихви, а левовата му равностойност е 1.010 млн. лева.

В SG ЕКСПРЕСБАНК

обаче не са на същото мнение. Те водят по балансите си и друг дълг на Кредитна банка, който пък отсъства от счетоводните книги на фалиралата институция. Става дума за кредит от 8 юли 1996 г. за 2 млн. щ. долара, който варненската банка предоставя на кредитната институция на Илия Павлов. С тези пари Кредитна банка финансира наемането на кораб Сердика от фирмата Булюнион. Още през 1996 г. обаче Кредитна банка си измива ръцете, като погасява 50 хил. щ. долара от задължението си към варненската институция, а останалите 1.950 млн. щ. долара прехвърля на Булюнион. Така клиентската сметка на ЕКСПРЕСБАНК в банката на Мултигруп е закрита и уж всичко е уредено. А от 6 август 1996 г. Булюнион ООД става солидарен длъжник на ЕКСПРЕСБАНК заедно с Мулти-банката.


Корабният кредит на Булюнион ООД сега е в основата на конфликта между двете финансови институции и както може да се очаква, операциите около него са доста оплетени.

Операциите на Щърбаков

На 2 януари 1996 г. Кредитна банка предоставя кредит от 2 млн. щ. долара на Булюнион ООД, съдружници в което са БМФ (параходството се оттегля от дружеството през 1997 г.) и представляваната от Стоян Щърбаков Тримпекс Юнион. Освен съдружник Щърбаков е и управител на Булюнион ООД. Със заема, получен от Кредитна банка, последното дружество наема моторния кораб Сердика. Той е собственост на регистрираната в Малта фирма Юнион Марийн Сървисиз, която също се представлява от Щърбаков.


Пред Кредитна банка заемът е обезпечен с поръчителството от страна на Хевън Меритайм Лимитед, представлявана от тогавашния член на надзорния съвет на банката Радослав Ненов. По-любопитното обаче е, че вторият гарант на Булюнион ООД пред нейния кредитор е именно ЕКСПРЕСБАНК. Гаранцията пък е обезпечена от собственика на кораба Сердика - Юнион Марийн Сървисиз, пред варненската банка с първа по ред ипотека. Така се заплита мрежата от сложни връзки между двете банки и фирмите, управлявани и представлявани от Стоян Щърбаков.


И тъй като нито Кредитна банка, нито Булюнион погасяват дълговете си към ЕКСПРЕСБАНК, в края на ноември 1998 г., те като солидарни длъжници подписват анекс към договора от 6 август 1996 година. С него варненската банка разсрочва задължението им до 30 септември 1999 година. Кредитна банка предоставя допълнително обезпечение на ЕКСПРЕСБАНК, като залага в нейна полза два записа на заповед за по 736 356 000 испански песети (около 1.13 млн. щ. долара всяка), издадени от параходство Български морски флот. Впечатляващото е, че поръчител по въпросните записи на заповед е самата ЕКСПРЕСБАНК. Тоест банката приема обезпечение, по което тя самата е гарант.


Кредитна банка също получава допълнително обезпечение по заема, отпуснат на Булюнион. Малтийската фирма прави в нейна полза втора по ред ипотека на кораба Сердика (първата ипотека е в полза на ЕКСПРЕСБАНК). Така кълбото от операции между двете банки и трите фирми (Булюнион, Юнион Марийн Сървисиз и Хевън Меритайм Лимитед, към които се присъединява и БМФ, става толкова оплетено, че дори авторите на сложната схема трудно могат да хванат края й.

Ситуацията става взривоопасна

след 2 февруари 1999 г., когато Кредитна банка е обявена в несъстоятелност, а ЕКСПРЕСБАНК е в напреднала процедура на приватизация. Тогава Булюнион ООД прави частични погашения по дълга си, но силите й стигат само за половината от заема. В средата на същата година дългът й към Кредитна банка е около 1.1 млн. щ. долара. Корабът Сердика пък е блокиран от ЕКСПРЕСБАНК в док N2 на Варненската корабостроителница. Но вместо да го продаде и да си събере парите (след като в нейна полза е учредена първата поред ипотека върху плавателния съд), банката решава да прихване 967 612 щ. долара от средствата, които БМФ нарежда в полза на Кредитна банка. Така вместо да разплете възела, ЕКСПРЕСБАНК допълнително усложнява ситуацията.


От варненската банка обаче не смятат така. Те събират остатъците по двата дълга от януари 1997 г. и от 8 юли 1996 г. и от общата им сума изваждат прихващането, което са направили без съгласието на синдиците на Кредитна банка. В резултат се получава сумата от 1.835 млн. лв., за която ЕКСПРЕСБАНК претендира сега.


Кузманов и Павлов пък ще оспорват въпросното прихващане на 18 декември 2000 г. отново пред Софийския градски съд. Те атакуват варненската институция, че не им е превела 967 612 щ. долара, които са били наредени в полза на фалиралата банка от параходство Български морски флот.

Фаталното прихващане

На 15 март 1999 г. - месец и половина след фалита на Кредитна банка, параходството нарежда на ЕКСПРЕСБАНК да преведе от сметките му в нея 967 612 щ. долара в полза на фалиралата Мулти-институция. По този начин БМФ е имал намерение да погаси остатъка по дълга си към Кредитна банка. Варненската банка обаче прибира парите на клиентите си и уведомява синдиците на Кредитна банка, че с тази сума покрива по-голямата част от вземането си от фалиралата кредитна институция на Илия Павлов. Законни или не са действията на ръководството на ЕКСПРЕСБАНК ще определи съдът. Според синдиците на затворената кредитна банка чрез тази операция ЕКСПРЕСБАНК на практика прережда останалите кредитори и освен това поставя в неловко положение параходството. То хем е платило парите за погасяване на заема си, хем фигурира като длъжник на Кредитна банка.


Сега синдиците Павлов и Кузманов пледират пред съда да задължи новопокръстената на SG ЕКСПРЕСБАНК да й върне парите. Ако това стане, БМФ няма да фигурира в списъка на длъжниците на фалиралата Мулти-финансова институция, а базираната във Варна банка ще чака законовия ред (заедно с останалите банки кредиторки), за да си събере поне част от парите.


Според адвокатите нито съдът, който гледа делото на 28 ноември, нито този, който ще заседава на 18 декември, ще могат да се произнесат правилно и законосъобразно, без да анализират и да се произнесат по осъщественото на 15 март 1999 г. прихващане.

Facebook logo
Бъдете с нас и във