Банкеръ Daily

Финансов дневник

Оптимизъм обзе инвеститорите

Преките чужди инвестиции (ПЧИ) в Европа отбелязват рекордни нива през 2017 г. с 6 653 проекта и 353 469 новосъздадени работни места. Така Западна Европа остава най-атрактивният регион за инвеститорите, според Проучването на атрактивността на Европа за инвеститорите на консултантската компания EY. През 2017 г. обаче, растежът в Европа се забавя за първи път от три години насам (до 10%), имайки предвид, че през последните три години Европа е постигала растеж от средно 15%, и то на фона на засилени геополитически проблеми. Междувременно, повече от половината от 500 анкетирани инвеститори изразяват доверието си в Европа и очакват повишаване на атрактивността й през следващата година.

Нова карта на инвестициите през 2017 г.

Великобритания, Германия и Франция са трите най-атрактивни за инвеститорите дестинации през 2017 г. Те привличат общо 50% от ПЧИ, отбелязвайки лек спад в сравнение с 51% привлечени ПЧИ през 2016 г. Всяка една от гореспоменатите дестинации е привлякла съответно 1 205 (Великобритания), 1 124 (Германия) и 1 019 (Франция) проекта. Сред първите три страни, Франция постига най-висок растеж от 31%, следвана от Германия и Великобритания с по 6% растеж през 2017 г. Въпреки опасенията си около Брекзит и още по-широката политическа несигурност, Великобритания регистрира слабо забавяне на растежа от изминалата година (7%), и запазва позицията си на топ дестинация за ПЧИ през 2017-а.

Страните от Централна и Източна Европа(ЦИЕ) продължават да привличат повече ПЧИ в сравнение със западноевропейските си партньори под егидата на членството си в Европейския съюз (ЕС). Като цяло регионът на ЦИЕ е на трета позиция по атрактивност за инвеститорите с 41% след Западна Европа с 53% и Китай с 42%. Северна Америка остава на четвърта позиция в класацията по атрактивност с подкрепа на едва 34% от инвеститорите.

Сърбия, Турция и Финландия са страните с най-висок растеж на ПЧИ през 2017 г. съответно със 157%, 66% и 44% спрямо предходната година. Четири страни регистрират негативен резултат и по-малко инвестиции спрямо 2016 г. Това са Испания с -23%, Холандия с -17%, Румъния с -5% и Ирландия с -4 процента.

България на картата на инвеститорите

България се нарежда на 29-то място в класацията на страните по брой привлечени ПЧИ през 2017 г. Броят на проектите, създадени от ПЧИ в България през 2017 г., е 33. Като цяло България отчита лек спад на броя проекти спрямо 2016 г., когато са били 36. Създадените нови работни места вследствие на ПЧИ обаче, са едва 2739 - с 30% по-малко спрямо 2016 г., когато новите работни места са били 3959. Традиционно, най-големите инвеститори в България са Германия, която създава 1200 работни места, Великобритания с 510 работни места и САЩ с 242 работни места. Новосъздадените работни места от ПЧИ в България са предимно в сферата на бизнес услугите, финансите, информационните технологии, транспорта и логистиката.

Николай Гърнев, управляващ съдружник на EY за България, Македония, Албания и Косово коментира:

 „Инвеститорите от цял свят продължават да бъдат привличани от Европа, която представлява стабилно място за растеж на бизнеса и инвестициите. В България ние трябва да използваме стратегическото си географско местоположение, да обединим усилия за изграждането на благоприятна инфраструктура за инвеститорите и да работим за привличане на дългосрочни партньори. Предвид различните геополитически трусове около нас, България трябва да работи за своята вътрешна стабилност и за улесняване развитието на секторите със силна добавена стойност към икономиката.“

Инвеститорите са готови да заложат на Европа

След тригодишен период на спад, положителните нагласи на инвеститорите към Европа се възстановяват, като 50% от тях очакват привлекателността на Европа да се подобри. През настоящата година доверието на инвеститорите в бъдещето на ЕС също се подобрява, като 77% от анкетираните реагират положително, в сравнение с 65% през изминалата година.

Нарастващият оптимизъм по отношение на Европа се отразява и в инвестиционните планове на много от организациите. Сред компаниите с присъствие в Европа, 41% планират да се разширят. А международните компании, които нямат присъствие в Европа, са също оптимисти, като 12% от тях се стремят да установят нови европейски операции през следващата година, два пъти повече (5%) от тези в проучването от
2017-а.

Въпреки цялостната положителна тенденция, проучването показва, че инвеститорите са силно загрижени относно глобалната и регионална геополитическа нестабилност, която най-вероятно ще има неблагоприятен ефект върху привлекателността на Европа през следващите три години (39%). 36% от инвеститорите са загрижени и за икономическата и политическата нестабилност в ЕС, а 34% от инвеститорите поставят негативите от нарастването на популистките и протекционистични чувства сред политиците и населението на Европа като риск за развитието на континента. Инвеститорите нареждат Брекзит (30%) и конкуренцията от нововъзникващи пазари (26%) също сред първите пет риска.

Американските бизнеси продължават да бъдат най-големите инвеститори в Европа

Отчитайки 1381 проекта за ПЧИ, американските компании затвърждават мястото си като най-големите инвеститори в Европа, представляващи 21% от всички европейски проекти за ПЧИ през 2017 г. Проектите за ПЧИ от САЩ през 2017 г. нарастват с 8% спрямо предходната година, което е малко по-бавно в сравнение с ръста от 2016 г. (10%). Този скромен спад би могъл да бъде предвестник на обръщане на американските потоци от чуждестранни ПЧИ към вътрешния пазар в отговор на данъчните реформи на САЩ.

По-голямата част от ПЧИ в Европа обаче произлизат от междуевропейските ПЧИ, като европейските страни представляват 56% от входящите проекти за ПЧИ през 2017 г. Немските компании са водещи, особено в производството, където проектите за ПЧИ нарастват със 17% на годишна база. Освен това, през изминалата година, трансграничните инвестиции от британски компании нарастват с 35%, особено в Германия (110 проекта, с 83%) и Франция (79 проекта, с 46%). Трансграничните инвестиции във финансови услуги от британски компании се увеличават с 93%, до 54 проекта, като фирмите са изпълнили плановете си за извънредни ситуации около Брекзит, за да запазят правото си да извършват дейност в държавите-членки на ЕС.

Париж е най-привлекателният град за ПЧИ и изпреварва Лондон, според нагласите на инвеститорите

Създаването на богатство в Европа се концентрира все повече и повече в най-големите градове и региони. Лондон запазва своето дългогодишно лидерство на град номер едно по привлечени проекти от ПЧИ и отново се очертава като най-големият европейски финансов център, следван от Париж и Дъблин. Въпреки това, след преглед на инвеститорските нагласи, за първи път Париж е класиран преди Лондон като най-атрактивната дестинация в Европа за ПЧИ (37% срещу 34% в проучването от 2017 г.) с разлика от 3 процентни пункта. Междувременно, федералната структура на Германия и силната привлекателност на ПЧИ се разпростират в четири града, които са в топ 15 най-атрактивни за инвеститори: Берлин, Франкфурт, Мюнхен и Хамбург.

Дигиталната икономика се очертава като основен двигател на бъдещия растеж

Повече от една трета (34%) от инвеститорите смятат, че дигиталната икономика е най-важният двигател на растежа в Европа през следващите години. Инвеститорите идентифицират „увеличаването на инвестициите в дигитални технологии и инфраструктура" заедно с „повишаване на уменията на работната сила за дигиталната ера" като най-важните приоритети на Европа в дигиталната ера (съответно 45% и 42%).

Със 1172 проекта за ПЧИ през 2017 г. и 18% пазарен дял дигиталният сектор вече води класацията на десетте най-големи сектора в Европа. На годишна база дигиталният сектор постига 33% растеж или вторият най-бърз растеж след фармацевтичния сектор, който достига 78% покачване на годишна база. Дигиталният сектор създава 37 000 нови работни места от ПЧИ.

Анди Болдуин, управляващ съдружник на EY за Европа, Средния Изток, Индия и Африка коментира:

 „Капацитетът на Европа да запази привлекателността си и да улови бъдещия растеж е свързан с пътя ѝ да бъде лидер сред дигиталните технологии. Бизнесът и публичният сектор трябва да обединят усилията си за създаване на интегрирана дигитална инфраструктура и екосистема. Това ще бъде от ключово значение за осигуряването на достъп на бизнеса, инвеститорите и гражданите до една просперираща, стабилна и привлекателна среда."

Facebook logo
Бъдете с нас и във