Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Оптимистична прогноза на световната банка за икономиката ни

Световната банка огласи своя оптимистична прогноза за ръста на икономиката на  България през 2017 година. Това се вижда от последния й доклад, посветен  на  икономиките на Европа и на Централна Азия, който бе публикуван на 19 октомври (четвъртък).

Според есенната прогноза на Световната банка  ръстът, който ще отбележи икономиката на страната ни през тази година, ще достигне цели 3.8%, докато преди половин година  бяха заложени по-скромните очаквания за увеличение в рамките на около  3 процента.

Ревизията на прогнозите в посока нагоре се дължи на стабилното вътрешно търсене. Финансистите очакват потреблението на домакинствата да продължи да расте под влияние  на подобрената обстановка  на пазара на труда и на условията за отпускане на кредити.  Прогнозите са, че инвестициите също ще  останат силни и до края на годината, а и след това.

За следващата година Световната банка очаква растежът на българската икономика  да се ускори до 3.9%, като тенденцията ще продължи и през 2019-а, когато този показател ще достигне 4 процента.

Световната банка очаква свиване на бедността в страната ни, заключава още  докладът. Запазващото се  по-добро състояние  на заетостта и равнището на заплащането, както и планираното увеличение на пенсиите би трябвало да подкрепят реалния доход и още повече да намалят бедността. Прогнозите са нивото на бедността да спадне от  7.6% през 2017 г., до 7.1% през 2018 г. и до 6.7% през 2019 година.

На фона на добрите очаквания за резултатите от икономиката ни експертите от Световната банка обаче не са чак такива  оптимисти за фискалната позиция на страната през годината. До края на 2017-а дефицитът вероятно ще достигне 0.6% от БВП вследствие на  повишението на пенсиите през юли и от по-бързия темп на прилагане на проекти, финансирани от Европейския съюз (ЕС).

В заключение Световната банка очертава  и редица предизвикателства, и рискове пред икономиката на България.

Ключова задача за страната ни според финансистите на международната институция  е да ускори конвергенцията си с останалите държави членки. За да се случи това, експертите препоръчват повече усилия  в посока на повишаване на производителността на работната сила. Според изчисленията на Световната банка България ще трябва да ускорява ръста на производителността на труда в своите структури  с поне 4% годишно, за да достигне средните  равнища на доходи в  ЕС до смяната на едно поколение. За сравнение през последните шест години средният ръст е бил в рамките на 2.5% годишно.

Предизвикателство за България според Световната банка остава и борбата с негативните последици от демографската криза. За да подобри състоянието на тези показатели, България ще трябва да реши редица проблеми в  управлението си, пише в доклада. Ефективността и ефикасността на публичните разходи в здравеопазването, равнището на пенсиите и дългосрочната грижа също трябва да бъдат подобрени.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във