Банкеръ Daily

Финансов дневник

Оперативната печалба на ПИБ расте с над 8 млн. лева

Нетната печалба на Групата "Първа инвестиционна банка" за първо тримесечие на тази година е 19.431 млн. лв., като намалява с 3.437 хил. лв. спрямо същия период на 2018-а, става ясно от междинния консолидиран отчет на кредитната институция. "Първа инвестиционна банка" АД има единадесет дъщерни дружества към края на декември. Групата има чуждестранни дейности в Кипър (клон Кипър) и Албания (дъщерно дружество).

Печалбата преди данъчно облагане за първите три месеца обаче е 21.968 млн. лв., или с 8.03 млн. лв. повече спрямо края на март миналата година.

Общите приходи от банкови операции за първо тримесечие са на стойност на 96.519 млн. лева. Нетният лихвен доход пък е в размер на 63.262 млн. лв., а нетният доход от такси и комисиони е 23.652 млн. лева.

"Първа инвестиционна банка" АД е публично дружество, част от чиято основна дейност е публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставянето на кредити или друго финансиране. В този смисъл за периода до 31 март 2019 г. не са настъпили събития извън обичайната дейност на банката.

През периода между януари и март общият размер на активите на групата на "Първа инвестиционна банка" нараства със 118 млн. лв. до 9.704 млрд. лева. Динамиката отразява развитието на кредитните услуги, с акцент в областта на банкирането на дребно и малките и средни предприятия съобразно плановете на банката, редуциране на придобитите активи и повишаването на привлечения ресурс. Така Fibank запазва мястото си сред водещите банки в страната.

Депозитите от други клиенти към края на март са в размер на 8.476 млрд. лв. с ръст за периода от 133 млн. лв. и по този показател отново банката затвърждава позицията си в първите кредитни институции в страната.

Този резултат е следствие от разрастването на ПИБ като към края на март общият брой на клоновете и офисите на "Първа инвестиционна банка" АД в България е 154. А това пък отразява придържането към политиката за синергия и поддържане на оптимална ефективност на клоновата мрежа на банката.

Към декември 2018 г. членовете на Надзорния съвет на банката притежават общо 377 106 броя акции на "Първа инвестиционна банка", като с най-голям дял са Евгени Луканов (0.31%), Мая Гуоргиева (0.01%), Йордан Скорчев (0.02%) и Георги Мутафчиев (0.01%). Членовете на Управителния съвет държат общо 1107 броя акции на банката, която управляват. Никой от управляващите ПИБ не притежава над 1% от капитала.

Основни акционери в "Първа инвестиционна банка" остават Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев, които контролират по 42,5% от книжата с право на глас. Останалите 15% от акционерния капитал на банката са собственост на други акционери, притежаващи акции, предмет на свободна търговия на "Българската фондова борса" АД (free-float). Към края на миналата година общият брой на акционерите на ПИБ е над 1900, които включват както физически лица, така и юридически лица, включително институционални инвеститори.

Facebook logo
Бъдете с нас и във