Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Омански фонд оглежда ИНВЕСТБАНК

Петя Славова, собственик на ИНВЕСТБАНК, чака управление Банков надзор да одобри промените в устава на банката, които бяха гласувани на общото й събрание на 25 юли. Преди това одобрение не можем да впишем решенията на акционерите в Търговския регистър. Затова и се въздържаме да ги обявим, заяви за вестник БАНКЕРЪ членът на надзорния съвет на кредитната институция Румяна Рахнева.


Оказа се, че една от важните промени в устава е да се даде право на управителния съвет да увеличава капитала на банката до 250 млн. лв., без за това да е необходимо да се свиква ново общо събрание. Според представители на управление Банков надзор на БНБ, до седмица - две ще има становище по решенията на общото събрание. Що се отнася до промените в устава на банката, те са част от процедурите по привличане на нов акционер на кредитната институция. БНБ разпореди това да стане чрез свое писмо до ИНВЕСТБАНК през август 2011-а. В него Централната банка настояваше кредитната институция на Петя Славова да увеличи капитала си, за да покрие текущите загуби, които към средата на 2011-а достигнаха 6.8 млн. лева. Точно по тази причина през октомври общото събрание на ИНВЕСТБАНК взе решение за увеличаване на акционерния капитал с 50 млн. лв. и Славова започна преговори за привличане на инвеститори. Законовият срок за попълване на акционерния капитал бе шест месеца, но има условия, че това може да стане само ако БНБ одобри новия акционер. А подобно разрешение се получава единствено когато Централната банка провери произхода на парите на инвеститора - процедура, която може да се проточи и доста дълго във времето.


Междувременно, за да попълни собственият си капитал, ИНВЕСТБАНК сключи два договора за подчинен срочен дълг с общ размер от 15 млн. лв. - средства, които бяха достатъчни за временно закърпване финансовото й състояние.


Както можеше да се очаква, преговорите за привличането на нов инвеститор в ИНВЕСТБАНК се проточиха, защото трябваше да се намери вариант, при който Славова да продължи да контролира над 50% от акциите на кредитната институция. В момента тя притежава пряко 21.33% от капитала на банката. А Феста Холдинг АД, в която Славова е мажоритарен собственик, държи 72.51% от акциите на ИНВЕСТБАНК.


През април 2012-а стана ясно, че има чуждестранни компании, които желаят да участват в увеличението на капитала. БНБ потвърди, че е получила документи от две дружества, които искат да придобият до 25% от увеличения капитал. В процеса на разглеждането на офертите обаче се оказало, че компаниите от Германия и Холандия са с акции на приносител, затова Централната банка е настояла да води разговори с истинския им собственик. А той, както станало ясно, е фонд от Оман, контролиран от член на местната кралска фамилия. На срещите с представители на фонда експертите от управление Банков надзор са поискали да бъде учредено специално дружество, на което фондът да е директен собственик. Според участници в разговорите, представителите на фонда са проявили разбиране и в момента са в процес на учредяването на такова дружество и представянето на документите му в БНБ. Докато текат всички тези процеси обаче, ИНВЕСТБАНК продължава да трупа загуби. За трите месеца на годината отрицателният й финансов резултат е 6.5 млн. лв., а за шестте месеца на 2012-а - 16.49 млн. лева. Това е една от причините общото събрание да промени устава, така че управителният съвет да може да увеличава капитала до 250 млн. лева. Сегашният размер на акционерния капитал е 89.6 млн. лв. и ако той да бъде увеличен до 250 млн. лв. само с участието на външни инвеститори, Петя Славова и контролираната от нея Феста Холдинг АД няма да запазят мажоритарния си пакет в ИНВЕСТБАНК.

Facebook logo
Бъдете с нас и във