Банкеръ Daily

Финансов дневник

Оманците настояват за спешна среща с БНБ

Генералният Държавен резервен фонд на ОМАН (ГДРФ), в качеството си на акционер на Корпоративна Търговска Банка (КТБ) и заедно с партньори от консорциума - ЕПИК и Джемкорп са поискали среща с ръководството на Българската народна банка за спасяването на КТБ. Това се посочва в писмо на ГДРФ, адресирано до служебния министър-председател Георги Близнашки, финансовият министър Румен Порожанов и гуверньора на БНБ Иван Искров. От финансовото ведомство и от Министерски съвет потвърдиха за в. "БАНКЕРЪ", че писмото е постъпило при тях, но засега няма да коментират.

В неделя писмото от Оманския фонд е получено и в БНБ. В писмото няма оферта за оздравяване на банката. Представител на БНБ каза за в. "БАНКЕРЪ", че среща с представители на Фонда ще се състои след като бъдат обявени официалните резултатите от одитите на КТБ.

В текста инвеститорите искат започване на директни дискусии за спасяването на КТБ и предлагат срещи с отговорните екипи, натоварени с казуса КТБ, за предпочитане през седмицата, започваща на 20 октомври 2014.

Предложението е да бъдат обсъдени потенциалната рамка и графика за решаване на проблема, както и технически детайли относно първоначалните резултати за състоянието на КТБ.

Под писмото се подписват изпълнителния директор на ГДРФ Абдулсалам Ал-Муршиди, Петер Голдсшайдер, управляващ партньор на ЕПИК и Атанас Бостанджиев, управляващ партньор на Джемкорп - новият потенциален инвеститор в банката.

Оманският фонд припомня, че не е спирал да търси решения за спасяването на Корпоративна банка и е изготвил проект на action план за незабавна дискусия с БНБ и е изискал среща за съгласуване на съвместни действия с БНБ за незабавното отваряне на КТБ

От ГДРФ посочват и нещо друго: "Не на последно място ви информирахме, че ЕПИК беше нает като консултант в тази сделка".

Припомняме ви, че в едно от последните си съобщения Българската народна банка заяви, че не е получила документ, удостоверяващ, че EPIC представлява акционера Bulgarian Acquisition Company II S.a.r.L., Люксембург - дружество, косвено контролирано чрез други компании от Генералния държавен резерв на Султаната на Оман. Към настоящия момент EPIC е представил мандатно писмо от Фонда на Генералния държавен резерв на Султаната на Оман (Фонда), който обаче не е пряк акционер в КТБ.

Ето и пълния текст на писмото им до българските институции:

Уважаеми Господа,

Ние, Генералният Държавен резервен фонд на ОМАН (ГДРФ), ви пишем в качеството си на акционери на Корпоративна Търговска Банка (КТБ) заедно със нашите партньори от консорциума.

Както  в предходна кореспонденция ви уведомихме, нашият екип не престана да търси решения за спасяването на КТБ. Знаете, че по време на нашата среща от 10 юли 2014 представихме на вас и на други Български Държавни официални лица рамково предложение за съвместно управление на банката.

По конкретно, предложихме да бъдат избрани нови членове на Надзорния съвет на Корпоративна Търговска Банка и те да поемат управлението на банката. Това предложение предполагаше новият надзорен съвет да смени президента на КТБ (Акционера Бромак) с директор от БНБ и предвиждаше да бъдат извършени две други смени с цел БНБ да получи  необходимите гаранции за правилното управление на банката. Бяхме информирани от вас, че това предложение би било приемливо ако беше представено по рано, но по същество то беше отхвърлено по време на нашата среща от 10 юли 2014.

От тогавашната ни среща до сега отправихме няколко и все по настоятелни искания за информация, на която, в качеството ни на акционери имаме право, с което също така непрекъснато потвърждавахме нашия интерес за решаването на кризата. Подготвихме същевременно проект на action план за незабавна дискусия с БНБ и изисквахме среща за съгласуване на съвместни действия с БНБ за незабавното отваряне на КТБ, като в тези си искания се основавахме на ролята на БНБ като заинтересувана страна и ключов държател на дяловото участие в банката  от 20 юни 2014 именно поради суспендирането на правото на гласуване на двамата най-големи акционери в КТБ, които практически бяха подчинени на квестурата, назначена от БНБ на 20 юни 2014. Не на последно място ви информирахме, че ЕПИК беше нает като консултант в тази сделка.

В хода на този процес различни потенциални инвеститори изразиха интерес да участват в рекапитализацията на КТБ. Бихме искали да поканим някои от тях да участват в разговорите с вас и други Български институции по въпроса за рекапитализацията. По този начин бихме оптимизирали този процес и бихме спестили време. При необходимост ще поканим и други инвеститори. които да се присъединят към консорциума на по късен етап, когато евентуално определени параметри биха били изяснени и за страните би съществувала по-голяма яснота.

Възползваме се от възможността да представим Джемкорп Капитал ЛЛП като потенциален инвеститор, който изрази интерес да се присъедини към консорциума. Ние приветстваме тяхното участие и по този начин заявяваме за попълването на трите водещи позиции в консорциума, състоящ се от Генералния Държавен резервен фонд на ОМАН, ЕПИК и Джемкорп.

Що се отнася до твърдите предложения, включващи конкретни и обвързващи ангажименти за инвестиране и цифри, моля отбележете че те може да се очакват само след като се постигне споразумение по виталните параметри, в това число след като отговорите на въпросите какъв е размерът на необходимия капитал (ликвидност и активи), размерът на средствата за депозиране и какъв вид помощ правителството би осигурило по отношение на вложенията и рестрикциите за теглене на средства. Очаквахме отговор поне на някои от тези най-важни въпроси. Бихме искали също така да подчертаем, че незабавно трябва да се вземат мерки за да се запазят активите на КТБ и дъщерните й дружества както по време на периода на квестурата, наложена от БНБ, така и по време на преходния период, който би бил необходим в контекста на прекалено дългия период, през който движението на капитали в банката бе подложено на жестоки рестрикции.

С цел да започнем директни дискусии за спасяването на КТБ, бихме предложили среща с вашия екип, натоварен с казуса КТБ, за предпочитане през седмицата, започваща на 20окт 2014. От наша страна ще участват представители на Генералния Държавен резервен фонд на ОМАН, ЕПИК, Джемкорп и Фрешфийлдс. Предлагаме да обсъдим потенциалната рамка и графика за решаване на проблема, както и технически детайли относно първоначалните резултати за състоянието на КТБ.

Очакваме с нетърпение най-бързия ви отговор.

Facebook logo
Бъдете с нас и във