Банкеръ Weekly

Финансов дневник

"Олимпик" пак под възбрана

Комисията за финансов надзор отново подкани - за трети път - застрахователната компания "Олимпик - клон България" да възобнови плащанията си.  Със свое решение от 18 юли регулаторът уведоми застрахователя, че трябва да предприеме необходимите   плащания и банкови преводи, така както са определени в искането на Министерството на финансите на Кипър, което е надзорният орган там.  На 24 май и на 6 юни КФН вече уведоми застрахователя да предприеме необходимите действия по извършване на плащания.

Както "БАНКЕРЪ" вече писа, кипърската застрахователна компания "Олимпик", която има клон и у нас, е с отнет лиценз. От решение на финансовия ни регулатор (оповестено на 10 май) се разбира, че причината за наложената мярка е неплатежоспособността на дружеството. 

Няколко дни по-късно (на 14 май)  застрахователната компания обяви, че до тази ситуация се е стигнало заради недостатъчната информация по подадения от одитната  им фирма отчет  в частта за гарантиране на капиталовите възможности. Това се е случило въпреки предоставените доказателства от страна на "Олимпик", че активите й са обезпечени, твърди застрахователят.

Съгласно практиката в Кипър на това застрахователно дружество  бе даден специален лиценз. Той включва само възможност за продължаване на дейността по вече сключени договори, за уреждане на висящи претенции и събиране на дължими към дружеството премии. Този лиценз изтече на  8 юни 2018-а. Според  застрахователната компания тази процедура е стандартна за Кипър и не е равнозначна на окончателно отнемане на лиценза."Специалният лиценз дава възможност - в рамките на месец (до 8 юни 2018 г.), "Олимпик" да използва втори одитор и да допълни информацията, която не е била предоставена от първия ревизор, и  по този начин да се гарантира дългосрочната сигурност на компанията и предоставяните от нея полици", твърдят от "Олимпик". Застрахователят ще се възползва от законовата  възможност независим одитор да извърши допълнителен отчет по недостатъчната информация от предишния, с който да се потвърди доказано съществуващия актив на компанията.

За прилагането на специалния лиценз е назначен специален администратор - "Мазарс ООД" (Mazars Limited). Дружеството, представлявано от Павлос Накузи и Петрос Накузи, ще отговаря за дейността на застрахователя, включително и у нас. 

От  справка в Единната информационна система за оценка, управление и контрол на риска към 9 май 2018 г. (преди отнемането на лиценза) в "Застрахователна компания Олимпик - клон България" КЧТ са  застраховани 274 621 МПС по задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите от общо застрахованите в България  2986 133 МПС. Това представлява 9.2% пазарен дял от общо застрахованите по този клас  в страната ни и нарежда застрахователя на четвърто място по пазарен дял.

"В резултат на това обстоятелствата, описани от националния надзорен орган на Република Кипър, и особено отнемането на лиценза на "Олимпик" АД ще застрашат интересите на ползвателите на застрахователни услуги в Република България", отбелязват от КФН. Заради изложените съображения комисията забрани на дружеството  сключването на нови застрахователни или презастрахователни договори по всички класове застраховки, както и удължаването на срока на сключените вече договори и разширяването на покритието по тях за срок от шест месеца. Регулаторът забрани и свободното разпореждане с активи на застрахователната компания.

Facebook logo
Бъдете с нас и във