Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ОКОЛО 4000 БЪЛГАРИ ПОЛУЧАВАТ ДОХОДИ ОТ ЛИХВИ ОТ ЕС

Около 4000 български граждани получават доходи от лихви по банкови сметки, както и от лихви по облигации, държавни ценни книжа и от колективни инвестиционни схеми в Европейския съюз (ЕС). Това стана ясно от получената до този момент в Националната агенция за приходите (НАП) информация от данъчните администрации на страни членки на общността за доходите от спестявания на български граждани в чужбина.
Нека припомним, че от тази година всички българи, които имат влогове или депозити в чуждестранни банки, трябва да декларират в звената на приходната администрация у нас годишния размер на доходите си от лихви по тези сметки. Това се налага, за да бъдат спазени изискванията на Директива 2003/48/ЕС, с която се гарантира, че гражданите на една държава членка на ЕС, които получават доходи от спестявания в друга държава членка, включително и в някоя от десетте зависими или асоциирани територии, ще бъдат облагани с данък в държавата, на която са граждани.
Доходите трябва да се декларират, а когато лихвата, която вече е обложена в друга страна, се прилагат спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане. Например във Франция тези доходи се облагат с 25% данък, а у нас с 10 процента. При наличието на документи които доказват, че налогът върху лихвите е вече удържан, НАП няма да събира данък върху него, но той задължително трябва да се декларира.
Искра Славчева, директор на дирекция Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане към Националната агенция за приходите, коментира за в. БАНКЕРЪ, че няма опасност да се породи конфликт във връзка с опазването на банковата тайна. След влизането ни в Европейския съюз приехме промени в законодателството, които позволяват тя да бъде разкрита. При поискване от друга държава и със заповед на министъра на финансите може да бъде разпоредено съответната банка да разкрие нужната информация. Освен това нас не ни интересува размерът на самия депозит, а само годишният доход от лихвите по него, каза тя.
След като получи пълната информация за този вид доходи на българите от общността, Националната агенция за приходите ще я съпостави с подадените от тях данъчни декларации. Ако се установят разминавания, ще се възлагат проверки или ревизии на онези български граждани, които не са декларирали доходите си от лихви в чужбина. Освен това в определени случаи умишленото пропускане на данни в декларацията може да се възприеме като изготвяне на документ с невярно съдържание, а това е действие, което подлежи на наказателно преследване. Но дори да не се стигне до такива крайности, достатъчно е служителите да се заровят в документите ви за платените данъци - гражданите, които са имали подобен контакт с данъчните, знаят, че преживяването е изключително изнервящо.
Освен от държавите членки на Евросъюза, НАП получава такива данни и от Швейцария, Монако, Лихтенщайн, Андора и Сан Марино, както и от десет зависими и асоциирани територии на Великобритания и Холандия (Холандски Антили, Аруба, Ангила, Търкс и Кайкос, Джърси, Гърнси, Монтсерат, Британски Вирджински острови, остров Ман, Кайманови острови) на основание на сключените с тях споразумения. НАП все още не е обявила какъв е общият размер на приходите, които българите получават под формата на лихви върху депозити и влогове в чуждестранни банки и който ще бъде обект на облагане.
На свой ред българските банки изпращат до НАП цялата информация за платени лихви по депозити на чужденци, които са граждани на страните от ЕС. А нашата агенция прехвърля информацията на сродните служби в съответните страни членки на съюза. Целта е да се предотвратят възможностите за укриване на доходи и в същото време да се избегне опасността от двойно данъчно облагане на приходите от лихви в рамките на Евросъюза. Експерти от приходната администрация обясниха още, че обменът на данни ще повлияе положително за ограничаване на възможностите за пране на пари и ще намали измамите. Информацията, която данъчните ще получават, ще идва веднъж в годината и ще бъде синхронизирана с всички страни от ЕС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във