Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ОКОЛО 28 МЛН. ЛЕВА СА ГАРАНТИРАНИТЕ ВЛОГОВЕ В МБТР

В понеделник - 27 юни, Софийският градски съд ще разгледа делото по иска на БНБ за обявяване на Международна банка за търговия и развитие в несъстоятелност. Решението трябва да бъде произнесено в седемдневен срок. В момента, в който това стане управлението на фалиралата кредитна институция, ще бъде поето от посочени от Фонда за гарантиране на влоговете синдици. Тяхната задача ще е да приключат изготвянето на списъците със собственици на сметки и депозити, които подлежат на обезщетение от Фонда за гарантиране на влоговете, да издадат съответните сертификати на гражданите и на фирмите и да определят обслужваща банка, която ще изплаща гарантираните суми. Ще припомним, че всички депозити на граждани и фирми във фалиралата МБТР до 25 хил. лв. подлежат на защита. Ако едно лице има повече от един депозит или сметка в кредитната институция, наличностите по тях се събират и гаранцията от 25 хил. лв. се разпростира върху общата сума.Първоначалните анализи на квесторите на МБТР Цветан Цеков и Христина Стамова показват, че на защита подлежат депозити и сметки за 28 млн. лв. - сума, която безпроблемно ще бъде покрита от Фонда, защото средствата, с които той разполага в момента, надхвърлят 316 млн. лева. Всъщност трудната работа за бъдещите синдици на МБТР не е свързана с подготовката за изплащането на гарантираните депозити. Сложното идва след това - да се направи пълна инвентаризация на банката, да се изготвят списъци на кредиторите й, те да бъдат одобрени от съда и да се пристъпи към събиране на вземанията от длъжниците, което по правило е свързано с дълги и сложни съдебни процедури. Обикновено дейността на синдиците се смята за успешна, ако успеят да натрупат средства, с които да изплатят дълговете на фалиралата банка към Фонда за гарантиране на влогове и към гражданите и фирмите. До момента с тази задача са се справили само синдиците на Стопанска банка, МИНЕРАЛБАНК, Кредитна банка, КАПИТАЛБАНК и Балканска универсална банка.

Facebook logo
Бъдете с нас и във