Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ОКОЛО 17 МЛН. ЛЕВА ОТ ДЕПОЗИТИТЕ В МБТР СА ИЗПЛАТЕНИ

Ефективността на всяка една система се доказва в реални условия. Това важи с пълна сила и за схемата за защита на влоговете във фалиралите банки. Не може да се отрече, че Фондът за гарантиране на влоговете засега действа безотказно. Само два месеца след като БНБ отне лиценза на Международна банка за търговия и развитие, а съдът я обяви в несъстоятелност, фондът е изплатил над 65% от всички влогове на граждани и фирми в нея, които законът закриля.Ще припомним, че фалитът на банката бе обявен на 27 юни 2005 г., а синдиците й Десислава Лозанова и Владимир Георгиев започнаха да издават удостоверения на притежателите на депозити в кредитната институция на 29 юли. Според Закона за гарантиране на влоговете в банките всяко спестяване на гражданин или фирма до 25 хил. лв. е защитено от държавата. Номиналният размер на сумата, която вложителите в МБТР имат право да получат, се изчислява, като депозитите им в банката се обединяват, а полученият размер се намалява със сумата на задълженията им към нея (ако имат такива).Що се отнася до гражданите и фирмите, чиито сметки в МБТР съдържат по над 25 хил лв., те могат да си получат гарантираната по закон сума (25 хил. лв.), а за остатъка от парите се нареждат в четвърта група от списъка от кредиторите. И ще си вземат останалите средства само ако при осребряването на активите на банката синдиците успеят да съберат достатъчно пари. По техни изчисления под защитата на закона попаднаха 7179 броя сметки, от които 1641 са на фирми, а 5538 - на граждани. Общият размер на гарантираните спестявания е 26 014 608 лева. Сумите се изплащат през клоновете на ОББ. Депозити за около 17 млн. лв. вече са потърсени от собствениците им. Около 70% от тези пари не са изтеглени, а са оставени като депозити в обединената банка.Според някои експерти, около 95% от клиентите на МБТР ще потърсят парите си, а не по-малко от 60% от тях ще ги депозират в ОББ. Като имат предвид опита от изплащането на депозитите във фалиралите преди няколко години Кредитна банка и Балканска универсална банка, някои експерти смятат, че част от тези пари в МБТР въобще няма да бъдат потърсени.

Facebook logo
Бъдете с нас и във