Банкеръ Daily

Финансов дневник

Оживление при кредитите и депозитие

Депозитите в банковата система към края на май са над 73.2 млрд. лева, сочат данните на БНБ за влоговете на домакинствата, организациите и нефинансовите предприятия. 

Размерът на депозитите на домакинствата и нетърговските организации нараства с 6.1 на сто на годишна база. Най-съществено продължават да растат спестяванията на фирмите (с 12.5%), достигайки 21.8 млрд. лева. Припомняме, че през април те се увеличиха на годишна база с 13 на сто. Увеличението не секва и при депозитите на домакинствата. През май те се увеличиха с 6.5% на годишна база, а през април - с 5.9 процента. 

Същевременно обаче сериозен спад бележат спестяванията на финансовите предприятия, като застрахователи, пенсионноосигурителни дружества и инвестиционни посредници - с цели 30.5%, при спад от 34.7% през април. Така в края на май депозитите на този вид структури 2.7 млрд. лева.  

В края на май кредитите за неправителствения сектор са надхвърляли 55 млрд. лв. (52.5% от БВП) при 54.8
млрд. лв. към април (52.3% от БВП). През изминалия месец те са се увеличили на годишна база с 6.6%, като същия ръст бе отчетен и през април.
От Централната банка отдават изменението в размера на кредитите за неправителствения сектор на нетните продажби на кредити от "Други парично-финансови институции", чиито обем за последните дванадесет месеца е 66.7 млн. лева.

На годишна база продадените кредити са 124.3 млн. лв., а обратно изкупените кредити – 57.6 млн. лева.

Фирмените кредити нарастват с 2.9% на годишна база през май (2.9% годишно повишение през април) и в края на месеца достигат 31.9 млрд. лева. Кредитите за домакинства през май са били 20.8 млрд. лв., като спрямо същия месец на 2017-а се увеличават с 8.8% (9.1% годишно повишение през април 2018 година). В края на изминалия месец жилищните кредити са 9.8 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 9.8% (при 9.3% годишно увеличение през април 2018 година).

Потребителските кредити надхвърлят 8.6 млрд. лв. и се увеличават с 15% спрямо май 2017 г. (14.4% годишно повишение през април 2018 година). 

Facebook logo
Бъдете с нас и във